Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 2 345 628 Lekë nga paga dhe shpërblimet si Deputetit i Kuvendit të Shqipërisë.
2) Të ardhura në vlerën 71 458 Lekë si nga punësimi i pedagog me kohë të pjesshme në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritTë ardhura si honorare nga botimi i teksteve shkollore, shuma 542 861 Lekë.
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Vajza, Znj. Erlisa Baraj deklaron se në vitin 2018 ka shitur një apartament në vlerën 55 000 Euro për të cilin të ardhurat do të arkëtohen me këste. Për vitin 2019 është arkëtuar shumë 7 500 Pound.
2) Bashkëshortja, Znj. Edlira Baraj, të ardhura në vlerën 1 471 400 Lekë nga punësimi si Pedagoge në Universitetin Politeknik të Tiranës.
3) Bashkëshortja, Znj. Edlira Baraj, të ardhura në vlerën 3 324 Euro si honorare nga ekspertiza në projektin GEF Adriatic Integradet Marime Monitoring Programm for Albania.
4) Vajza, Znj, Erlisa Baraj, të ardhura në vlerën 527 900 Korona nga paga si Ing. Mjedisi pranë kompanisë Technoexport/Chemoproject në Republikën Çeke, ku 1 Euro=25 Korona.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë 478 272 Lekë në gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
2) Shtesë 69 100 Lekë në gjendjën e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
3) Shtesë 486 825 Lekë në gjendjën e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
4) Shtesë 3 746 Euro në gjendjën e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
5) Gjendje të mjeteve monetare cash si kursime të të ardhurave, shuma 2 700 Euro.
6) Llogari bankare në një bankë të nivelit të dytë së bashku me vajzën Znj. Erlisa Baraj, me pjesë takuese 50% secili, shtuar me 7 500 Pound si e ardhur nga shitja e apartamentit të vajzës në vitin 2018 te një subjekt që jeton në Angli. Apartamenti është shitur me kontratë noteriale te një subjekt (informacion i fshehur për publikun) në vlerën 55 000 Euro dhe arkëtimi i shumës do të bëhet me këste.
7) Bashkëshortja, Znj. Edlira Baraj, shtesë 2 500 Euro në gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
8) Bashkëshortja, Znj. Edlira Baraj, pakësuar me 1 649 Lekë gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
9) Vajza, Znj. Erlisa Baraj, shtesë 78 750 Korona në gjendjen e llogarisë bankare në një bankë në Çeki (1 Euro =25 Korona).
10) Djali, Z. Arbër Baraj, pakësuar me 1 000 Euro llogarinë bankare në Çeki të hapur si garanci për shkollimin në Republikën Çeke, me të ardhurat e prindërve. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 3 000 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka