Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga funksioni i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, shuma 2 301 717 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Belma Çela, të ardhura si drejtore e shoqërisë “Xhenis-Sh” Sh.p.k, shuma 959 786 Lekë.
2) Bashkëshortja, të ardhura në vlerën 23 984 174 Lekë nga shpërndarja e fitimit si dividentë të shoqërisë “Xhenis-Sh” Sh.p.k.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Bashkëshortja Znj. Belma Çela, kredi bankare të marrë në 01.03.2007 pranë një bankë të nivelit të dytë në shumën 250 000 Euro, me afat 10 vite, normë interesi 6% dhe këst mujor 2 083 Euro. Gjendja e detyrimit në 31 Dhjetor është 59 606.24 Euro pasi në vitin 2018 nuk është bërë asnjë shlyerje e detyrimit.
2) Bashkëshortja, Znj. Belma Çela, kredi bankare 4 600 000 Euro të marrë në 16.12.2013 në një bankë të nivelit të dytë në emër të shoqërisë “Xhenis-Sh” Sh.p.k, e rimbursuar në 30.01.2014 dhe me qëllim të mbylljes së kredive të tjera. Gjendja e detyrimit në 31 Dhjetor është 4 299 396 Euro pasi në vitin 2018 nuk është bërë asnjë shlyerje e detyrimit.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka