Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga funksioni i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, shuma 2 301 717 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Belma Çela, të ardhura si drejtore e shoqërisë “Xhenis-Sh” Sh.p.k, shuma 959 786 Lekë.
2) Bashkëshortja, të ardhura në vlerën 23 984 174 Lekë nga shpërndarja e fitimit si dividentë të shoqërisë “Xhenis-Sh” Sh.p.k.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Bashkëshortja Znj. Belma Çela, kredi bankare të marrë në 01.03.2007 pranë një bankë të nivelit të dytë në shumën 250 000 Euro, me afat 10 vite, normë interesi 6% dhe këst mujor 2 083 Euro. Gjendja e detyrimit në 31 Dhjetor është 59 606.24 Euro pasi në vitin 2018 nuk është bërë asnjë shlyerje e detyrimit.
2) Bashkëshortja, Znj. Belma Çela, kredi bankare 4 600 000 Euro të marrë në 16.12.2013 në një bankë të nivelit të dytë në emër të shoqërisë “Xhenis-Sh” Sh.p.k, e rimbursuar në 30.01.2014 dhe me qëllim të mbylljes së kredive të tjera. Gjendja e detyrimit në 31 Dhjetor është 4 299 396 Euro pasi në vitin 2018 nuk është bërë asnjë shlyerje e detyrimit.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka