Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura mujore në vlerën 116 147 Lekë nga paga si Zv/ministre pranë Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme.
2) Të ardhura totale në vlerën 1 490 496 Lekë nga paga mujore dhe të ardhurat e tjera si Deputete pranë Kuvendit të Shqipërisë.
3) Të ardhura vjetore në vlerën 116 496 Lekë nga angazhimi si pedagoge e jashtme pranë Universitetit “Eqerem Çabej”, Gjirokastër.
4) Të ardhura vjetore në vlerën 199 608 Lekë nga angazhimi si pedagoge e jashtme pranë Universitetit “Gjuhët e Huaja”, Tiranë.
5) Të ardhura mujore në vlerën 11 796 Lekë nga angazhimi si pedagoge e jashtme pranë Universitetit Mesdhetar në Tiranë, për periudhën Nëntor –Dhjetor 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pronare 100% e një autoveture të tipit “Daimler Chlysler” B 200 CDI me vlerë 616 800 Lekë, të blerë në vitin 2018 me të ardhurat personale (kursimet).
2) Kredi bankare të marrë në vlerën 1 350 000 Lekë për të cilën është likuiduar detyrimi në shumën 178 250 Lekë (principal & interesa) dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 859 981.04 Lekë.
3) Kredi bankare të marrë në shumën 120 000 Lekë për të cilën është likuiduar detyrimi në vlerën 60 000 Lekë duke mbyllur totalisht kredinë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 178 250 Lekë si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në shumën 1 350 000 Lekë.
2) Shpenzuar shuma 60 000 Lekë në korrik 2019, si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në vlerën 120 000 Lekë.