Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 1419)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Bujar LESKAJ Deputet Zgjedhje 2021 - Kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit Kuvendi i Shqipërisë - Kontrolli i Lartë i Shtetit
Bujar MEMIA Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kavajë - Prokuroria Pogradec - Prokuroria Kruje - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kurbin
Bujar MUÇA Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Bujar NISHANI Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë - President i Republikës Këshilli i Lartë i Drejtësisë - Presidencë
Bujar SHESHI Anëtarë i KLP-së - Prokuror - Prokuror Këshilli i Lartë i Prokurorisë - Prokuroria e Përgjithshme - Prokuroria e Apelit per Krime te Renda
Bukurije MEMISHA Këshilltar KPK
Ceno KLOSI Drejtor ekzekutiv Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve
Çesk MILLJA Prefekt Qarku Shkodër
Çlirim SHAHINI Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror Prokuroria Sarandë - Prokuroria Sarandë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Lushnje
Çlirim SINO Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror Prokuroria Fier - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Fier
Dajna SORENSEN Zv/ministër Ministria e Financave dhe Ekonomise
Damian GJIKNURI Deputet Legjislatura IX - Deputet Zgjedhje 2021 - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave PS mandati II Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave
Daniela SHIRKA Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Elbasan - Gjykata e shkalles se Pare për Krimet e Rënda
Daniela SULAJ (KONICA) Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Kavajë - Prokuroria Tiranë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane
Dasantila TAHIRAJ Deputet Zgjedhje 2021 Kuvendi i Shqipërisë
Dashamir KAMBERI Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Dashamir PEZA Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Dashamir SHEHI Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX - Deputet Zgjedhje 2021 Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Dashamir TAHIRI Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Dashnor ALIKO Kryetar Komune Komuna Lazarat
Dashnor DERVISHI Ambasador Ambasada Shqiptare në Greqi
Dashnor NURE Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Korçë - Prokuroria Kolonjë
Dashnor SULA Deputet Zgjedhje 2021 Kuvendi i Shqipërisë
Delina IBRAHIMAJ Drejtor ekzekutiv - Drejtor ekzekutiv - Drejtor ekzekutiv - Këshilli i Ministrave PS mandati III - Koordinator i Posaçëm Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - INSTAT - Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Këshilli i Ministrave - Kryeministria
Denada KUBURJA Këshilltar Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Denada PRIFTI Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë Banka e Shqipërisë
Denar BIBA Anëtar i Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve
Denata STOJA Këshilltar KPK
Deniona KATRO Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Durrës - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës - Prokuroria e Përgjithshme - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Durrës - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane
Denis DELIU Deputet Zgjedhje 2021 Kuvendi i Shqipërisë
Denis ROKA Këshilltar KPA
Denisa ASKO Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane
Desantila TAHIRAJ Drejtor ekzekutiv - Drejtor ekzekutiv Drejtoria e Kujdesit Parësor, Elbasan - Spitali Rajonal Elbasan
Dhimiter KOTE Zv/ministër Ministria e Buqesise dhe Zhvillimit Rural
Dhimiter LARA Gjyqtar Gjykata e Apelit për Krimet e Rënda
Dhimitraq TOLI Kryebashkiak 2019-2023 Bashkia Dropull
Dhimitri KRISTIDHI Administrator Shoqëri Publike Ujësjellës-Kanalizimet, Gjirokastër
Dhori KULE Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë Banka e Shqipërisë
Dhori SPIROLLARI Prefekt Qarku Korce
Dhorina THEODHORI Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Korçë