Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si Drejtore e Drejtorisë Juridike pranë Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë dhe pagesa për lejen e lindjes, 1 004 047 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura neto nga paga shpërblim, si anëtare e Këshillit Mbikëqyrës së KESH Sh.A, 473 280 lekë.
2) Të ardhura neto nga paga si anëtare e Këshillit Drejtues pranë Agjencisë Kombëtare te Burimeve Natyrore, 244 400 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshorti, Z. Taulant Qypi, të ardhura nga paga si drejtues teknik pranë shoqërisë "Alba Electrica" SH.P.K, 1 680 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë së kursimit në një bankë të nivelit të dytë në 31.12.2016, 5 033 lekë.
2) Gjendja e llogarisë së përbashkët me bashkëshortin në 31.12.2016, 151 lekë.
3) Gjendja e llogarisë së pagës pranë një banke të nivelit të dytë në 31.12.2016, 145 546 lekë.
4) Gjendja e llogarisë së pagës pranë një banke të nivelit të dytë në 31.12.2016, 278 273 lekë.
5) Të ardhura nga shitja e një makine tip 'Renault' /1998 në 21.11.2016, vlera 90 000 lekë.
6) Kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë, 1 000 euro. Detyrimi i mbetur pashlyer, 8.46 euro.
7) Kredi bankare në një një bankë të nivelit të dytë, marrë në 21.10.2015, (e përbashkët me bashkëshortin), 4 500 000 lekë. Interesi është bono thesari 1.5 % por jo më pak se 4.5 %. Detyrimi fillon të shlyhet në dhjetor 2015 dhe mbaron për 15 vjet. Detyrimi i shlyer, 387 419.96 lekë principal interesa. Detyrimi i mbetur pashlyer 4 249 154 lekë principal.
8) Hua e marrë në vitin 2015 së bashku me bashkëshortin në vlerën e 280 000 lekëve. Detyrimi i mbetur pashlyer, 140 000 lekë.
9) Bashkëshorti, Z. Taulant Qypi, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë në 31.12.2016, 4 794.51 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka