Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga punësimi në Universitetin Bujqësor të Tiranës, (01.01.2016 - 31.12.2016.), 1 620 261 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura nga anëtarësia në Bordin Mbikëqyrës të Fondit 'Besa', (01.01.2016 - 31.12.2016.) 6 120 euro.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja Znj. Xhire Musabelliu, të ardhura nga punësimi në Posta Shqiptare SH.A, Tiranë, (01.01.2016 - 31.12.2016.) 301 484 lekë.
2) Vajza, Znj. Ada Musabelliu, të ardhura nga punësimi si analiste thesari në IBM, (01.01.2016 - 31.12.2016.), 103.961 dollarë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më 31.12.2016, 3 516 207 lekë, pjesa takuese 50 %.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më 26.05.2016, 1 893 lekë, pjesa takuese 50 %.
3) Gjendja e llogarisë së pagës në një bankë të nivelit të dytë më 31.12.2016, 4 640 lekë, pjesa takuese 50 %.
4) Gjendja e depozitës bankare me afat 3 vjet 2014-2017, në një bankë të nivelit të dytë më 31.12.2016, 5 176 745 lekë, pjesa takuese 50 %.
5) Gjendja e llogarisë së pagës në një bankë të nivelit të dytë më 31.12.2016, 13 475 euro, pjesa takuese 50 %.
6) Gjendja e llogarisë së pagës në një bankë të nivelit të dytë më 31.12.2016, 1 100 lekë, pjesa takuese 50 %.
7) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më 31.12.2016, 3 314 694 lekë, pjesa takuese 50 %.
8) Pronar me 50 % i një apartamenti në Kavajë, hipotekuar më 29.12.2015 me sip. 60.5 m2. Ap. është blerë me këste në korrik 2007 dhe ka përfunduar pagesa në 2009, vlera 23 435 euro.
9) Bashkëshortja, Znj. Xhire Musabelliu, gjendja e llogarisë së pagës në një bankë të nivelit të dytë, 666 438.62 lekë, pjesa takuese 50 %.
10) Vajza, Znj. Ada Musabelliu, pronare me 100 % e një shtëpie private me sip. 126.3 më blerë në vitin 2011 me kredi 30-vjeçare. Pagesa bëhet me të ardhura mujore të siguruara nga puna, vlera 375 000 dollarë.
11) Vajza, Znj. Ada Musabelliu, pronare me 100 % e një autoveture tip 'Toyota Avalon' prodhim 2006, blerë me kredi 5-vjeçare që paguhet nga të ardhurat e punësimit, vlera 35 000 dollarë.
12) Vajza, Znj. Ada Musabelliu, kursime në planin IMB 401 (K) Plus Plan. KY aktivitet përfaqëson kursimet prej 6 % të të ardhurave bruto 2-javore dhe 6 % kontribut nga kompania kundrejt punonjësit që nga dita e parë e punësimit në kompani në 28.02.2006, 108.983.59 %.
13) Vajza, Znj. Ada Musabelliu, kredi bankare marrë në Bankën J.P Morgan Chase për blerjen e shtëpisë private deri më 31.12.2016. Detyrimi i shlyer 34 644 dollarë, detyrimi i mbetur pashlyer 259 855.58 dollarë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka