Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si atashe ekonomik në ambasadën e Izraelit, 8 680 dollarë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura nga interesat bankare, 2 648 euro.
2) Të ardhura nga interesat bankare, 366 193 lekë.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeTë ardhura nga shitja e aksioneve të shoqërisë RIOFARMA shpk, 180 000 euro.
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga në shoqërinë EPIGRAMMA shpk, 400 000 lekë.
2) Djali, Ezjon Canaj, të ardhura nga paga në ministrinë e brendshme, 336 000 lekë.
3) Djali, Klesti Canaj, të ardhura nga paga mujore si menaxher shitjesh pranë kompanisë “YNOV” në Paris, Francë, 27 260 euro.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Bashkëshortja, pronare e një ap. banimi me sip. 113 m2 në Durrës, vlera 3 000 000 lekë.
2) Bashkëshortja, pronare e një objekti me sip. 31 m2, vlera 1 400 000 lekë.
3) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 35 632 lekë.
4) Pronare e 50 % të kapitalit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar EPIGRAMMA shpk, vlera 50 000 lekë.
5) Bashkëshortja, gjendja cash, 1 200 000 lekë.
6) Djali, Ezjon Canaj, pronar i një motori “Aprila”, vlera 1 700 euro.
7) Djali, Ezjon Canaj, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 25 000 euro.
8) Djali, Ezjon Canaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 29 459 lekë.
9) Djali, Klesti Canaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë në Paris, Francë, 100 euro.
10) Djali, Klesti Canaj, depozitë për sigurim jete në një bankë në Paris, Francë, 1 800 euro.
11) Djali, Klesti Canaj, pronar me 50 % i aksioneve të blera nëpërmjet një llogarie investimi në një bankë të Paris, Francë, vlera 2 200 euro.
12) Djali, Klesti Canaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë në Paris, Francë, 400 euro, pjesa takuese 50 %.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc
Nuk ka