Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si atashe ekonomik në ambasadën e Izraelit, 8 680 dollarë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhura nga interesat bankare, 2 648 euro.
2) Të ardhura nga interesat bankare, 366 193 lekë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipTë ardhura nga shitja e aksioneve të shoqërisë RIOFARMA shpk, 180 000 euro.
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga në shoqërinë EPIGRAMMA shpk, 400 000 lekë.
2) Djali, Ezjon Canaj, të ardhura nga paga në ministrinë e brendshme, 336 000 lekë.
3) Djali, Klesti Canaj, të ardhura nga paga mujore si menaxher shitjesh pranë kompanisë “YNOV” në Paris, Francë, 27 260 euro.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Bashkëshortja, pronare e një ap. banimi me sip. 113 m2 në Durrës, vlera 3 000 000 lekë.
2) Bashkëshortja, pronare e një objekti me sip. 31 m2, vlera 1 400 000 lekë.
3) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 35 632 lekë.
4) Pronare e 50 % të kapitalit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar EPIGRAMMA shpk, vlera 50 000 lekë.
5) Bashkëshortja, gjendja cash, 1 200 000 lekë.
6) Djali, Ezjon Canaj, pronar i një motori “Aprila”, vlera 1 700 euro.
7) Djali, Ezjon Canaj, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 25 000 euro.
8) Djali, Ezjon Canaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 29 459 lekë.
9) Djali, Klesti Canaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë në Paris, Francë, 100 euro.
10) Djali, Klesti Canaj, depozitë për sigurim jete në një bankë në Paris, Francë, 1 800 euro.
11) Djali, Klesti Canaj, pronar me 50 % i aksioneve të blera nëpërmjet një llogarie investimi në një bankë të Paris, Francë, vlera 2 200 euro.
12) Djali, Klesti Canaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë në Paris, Francë, 400 euro, pjesa takuese 50 %.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc
Nuk ka