Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura prej 1 326 311 lekë nga paga si Gjyqtar administrativ në Durrës për periudhën 01.01.2013 – 15.03.2016, dhe gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë për periudhën 15.03.2016 – 31.12.2016.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
Të ardhura Qiradhënie
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareTë ardhura prej 120 000 lekë të bashkëshortes si e punësuar pranë Shoqërisë Superbeton Mati për periudhën 01.10.2016 – 31.12.2016.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari rrjedhëse pranë Raiffeisen Bank në vlerën 627 932 lekë. Vlera është krijuar nga paga si gjyqtar dhe kalimi i shumës 500 000 lekë ë marrë kredi pranë kësaj bankë në llogarinë rrjedhëse.
2) Zoti Shyti ka marrë në datë 05.08.2016 kredi shumën 1 500 000 lekë principali në Raiffeisen Bank. Kredia është dhënë për një afat 48 muaj, me këst mujor 36 549 lekë. arsyeja e kredisë për pagim të shpenzimeve për studime të fëmijës në Udine Itali.
3) Detyrim financiar prej 1 800 euro sipas deklaratës së vitit 2012 me vëllanë, pa u shlyer nga viti 2015. Detyrim i deklaruar më parë.
4) Llogari rrjedhëse në vlerë 6 000 euro në emër të vajzës, Emi Shyti, për të mbuluar shpenzimet e studimeve në Itali. Kjo vlerë monetare i është dhënë nga deklaruesi në gusht 2016.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc