Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura prej 1 326 311 lekë nga paga si Gjyqtar administrativ në Durrës për periudhën 01.01.2013 – 15.03.2016, dhe gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë për periudhën 15.03.2016 – 31.12.2016.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateTë ardhura prej 120 000 lekë të bashkëshortes si e punësuar pranë Shoqërisë Superbeton Mati për periudhën 01.10.2016 – 31.12.2016.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Llogari rrjedhëse pranë Raiffeisen Bank në vlerën 627 932 lekë. Vlera është krijuar nga paga si gjyqtar dhe kalimi i shumës 500 000 lekë ë marrë kredi pranë kësaj bankë në llogarinë rrjedhëse.
2) Zoti Shyti ka marrë në datë 05.08.2016 kredi shumën 1 500 000 lekë principali në Raiffeisen Bank. Kredia është dhënë për një afat 48 muaj, me këst mujor 36 549 lekë. arsyeja e kredisë për pagim të shpenzimeve për studime të fëmijës në Udine Itali.
3) Detyrim financiar prej 1 800 euro sipas deklaratës së vitit 2012 me vëllanë, pa u shlyer nga viti 2015. Detyrim i deklaruar më parë.
4) Llogari rrjedhëse në vlerë 6 000 euro në emër të vajzës, Emi Shyti, për të mbuluar shpenzimet e studimeve në Itali. Kjo vlerë monetare i është dhënë nga deklaruesi në gusht 2016.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc