Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit të Projekteve, Janar-Gusht 2014, 700 920 lekë.
2) Të ardhura nga pension suplementar si ushtarak në lirim, Janar-Gusht 2014, 96 000 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Valentina Bala, të ardhura nga paga si specialiste në ASNI, Janar-Gusht 2014, 260 000 lekë.
2) Vajza Edlira, të ardhura nga paga, Janar-Gusht 2014, 800 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Vajza Edlira, mbyllur depozitë me afat dhe shumën prej 454 000 lekë, depozituar në llogari të re.
2) Vajza Edlira, mbyllur llogari kursimi në shumën 80 000 lekë.