Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit të Projekteve, Janar-Gusht 2014, 700 920 lekë.
2) Të ardhura nga pension suplementar si ushtarak në lirim, Janar-Gusht 2014, 96 000 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Valentina Bala, të ardhura nga paga si specialiste në ASNI, Janar-Gusht 2014, 260 000 lekë.
2) Vajza Edlira, të ardhura nga paga, Janar-Gusht 2014, 800 000 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Vajza Edlira, mbyllur depozitë me afat dhe shumën prej 454 000 lekë, depozituar në llogari të re.
2) Vajza Edlira, mbyllur llogari kursimi në shumën 80 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc

1) Shlyer gjatë periudhës Janar-Gusht 2014, -124 800 lekë për kredi bankare marrë më 10.10.2011 me principal 1 500 000 lekë dhe normë të pandryshueshme interesi 3% në vit. Detyrimi i mbetur është 1 068 431 lekë.
2) Shlyer gjatë periudhës Janar-Gusht 2014 total detyrimi prej -56 000 lekë për kredi për blerje pajisje elektronike në shumën 254 000 lekë.