Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 1442)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Arens Fatmir ÇELA Anëtar i Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve - Këshilltar  Komisioni Qendror I Zgjedhjeve - Keshilltar prane Kuvendit te Shqiperise
Arens Isuf ÇELA Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lushnje - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Berat - Prokuroria Krimeve të Rënda Shkalla e Parë
Arian KRAJA Sekretar i Përgjithshëm Ministria e Mbrojtjes
Arian MUÇAJ Prokuror - Prokuror Prokuroria e Gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër - Prokuroria Gjirokastër
Arian NDOJA Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës
Arian PERMETI Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror Prokuroria Tiranë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Arian XHAFERRAJ Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Vlorë
Arif SHINI Administrator Shoqëri Publike Ujësjellës - Kanalizime sh.a, Dibër
Arif TAFANI Kryebashkiak 2015 - Kryebashkiak 2019-2023 Bashkia Belsh - Bashkia Belsh
Arjan QAFA Gjyqtar - Gjyqtar - Inspektor Gjykata e Rrethit Dibër - Gjykata e Apelit, Tiranë - Inspektoriati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë
Arjana FULLANI Gjyqtar Gjykata e Lartë
Arjanit ARAPI Drejtor i Policisë së Shtetit Policia Gjirokastër
Arlind ÇAÇANI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Arlind GJOKUTA Drejtor ekzekutiv - Koordinator i Posaçëm - Koordinator i Posaçëm - Ndihmes Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit te pastrimit te parave - Kryeministri - Kryeministria - Kryeministria
Armand GURAKUQI Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Armand SHANDRO Ambasador Ambasada Shqiptare në Tokio, Japoni
Armand SKAPI Drejtor ekzekutiv Ministria e Puneve te Jashtme
Armanda XHAFERRI Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Elbasan
Armando PRENGA Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Armando SUBASHI Deputet i Parlamentit - Kryebashkiak 2015 - Kryebashkiak 2019-2023 Kuvendi i Shqipërisë - Bashkia Fier - Bashkia Fier
Armida HAMITI (MOÇKA) Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
ARNISA KELLIÇI(GOREZI) Gjyqtar Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kruje
Arqilea KOÇA Prokuror Prokuroria e Përgjithshme
Arta DADE Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Arta DUKA Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tiranë
Arta MARKU Prokuror - Prokuror - Prokuror i Përgjithshëm Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Shkodër - Prokuroria e Përgjithshme
Arta VORPSI Këshilltar Gjykata Kushtetuese
Artan BAJRAMI Prokuror Prokuroria e Apelit per Krime te Renda
Artan BROCI Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë - Gjyqtar Këshilli i Lartë i Drejtësisë - Gjykata e Lartë
Artan CUPI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Mat
Artan DIDI Drejtor i Policisë së Shtetit Policia e Shtetit
Artan GAÇI Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Artan GJOKAJ Administrator Shoqëri Publike Shtypshkronja e Letrave me Vlerë sh.a
Artan HAZBI Prokuror - Prokuror Prokuroria Sarandë - Prokuroria e Rrethit Lushnje
Artan HOXHA Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë - Gjyqtar Banka e Shqipërisë - Gjykata e Lartë
Artan LAME Drejtor i Përgjithshëm - Drejtor i Përgjithshëm i ALUIZNI-t - Zv/ministër ASHK - ALUIZNI - Ministria e Rregullimit të Territorit dhe Turizmit
Artan LULAJ Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Apelit per Krime te Renda - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria e Përgjithshme
Artan MADANI Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës - Prokuroria Kavajë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Kavajë - Prokuroria Durrës - Prokuroria Lezhë
Artan SHKËMBI Kryebashkiak Bashkia Pogradec
Artan SHKRELI Këshilltar - Këshilltar Kryeministria - Kryeministria