Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe përfitimet në funksionin e deputetit, 2 321 474 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura nga qira ap., 5 600 euro dhe 9 300 dollar.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja zonja Najada Hamzaj të ardhura nga paga si pedagoge pranë Universitetit të Arteve 1 321 630 lekë.
2) Bashkëshortja të ardhura nga aktivitet privat, piktura dhe design interior, dhe interesa bankare, 18 504 euro.
3) Vajza të ardhura nga interesa depozitë bankare 53 euro.
4) Vajza dhuratë nga gjyshja nga e ëma, 500 000 lekë, para këto të cilat gjyshja i ka përfituar nga kompensimi i pronave.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion181%
Të tjera
1) Gjendje llogari rrjedhëse, shtuar me të ardhura nga paga 38 696 lekë.
2) Bashkëshortët blerë me kontratë shitje të datës 15.04.2016 një ap dhe garazh me sip. 123.17 m2 dhe 12.5 m2 në Tiranë 160 000 euro, financuar me kredi për vlerën 65 000 euro, nga llogari bankare e bashkëshortes për vlerën 55 000 euro dhe mbetur pashlyer vlera 40 000 euro ndaj shoqërisë ndërtuese.
3) Gjendje llogari rrjedhëse, shtuar me të ardhura nga qiradhënie ap. mësipërm 1 256 euro.
4) Gjendje llogari rrjedhëse, shtuar me të ardhura nga qiradhënie ap. mësipërm 5 210 dollar.
5) Gjendje llogarisë bankare të vajzës shtuar me 3 023 euro, ndër të cilat 53 euro janë nga interest bankare dhe 2 970 euro janë dhuratë nga gjyshja.
6) Detyrime të papaguara në vlerën 40 000 euro ndaj shoqërisë ndërtuese për blerje ap. dhe garazh.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shlyer në vitin 2016 vlera -284 522 lekë për kredi për strehim me principal 5 000 000 lekë dhe afat shlyerje deri më 29.05.2024. Më 31 dhjetor mbeten pa shlyer dhe 1 881 070 lekë.
2) Shlyer në vitin 2016 vlera -5 265 euro për kredi për blerje ap. dhe garazh me principal 65 000 euro dhe këst mujor fillestar 658 euro i cili ndryshon në muajin Maj 2017. Më 31 dhjetor mbeten pa shlyer dhe 61 427 euro.