Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 1419)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Arben IMAMI Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Arben KACORRI Administrator Shoqëri Publike Ujësjellës Kanalizime sh.a, Tepelenë
Arben KAMAMI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Arben KRAJA Prokuror Prokuroria e Përgjithshme
Arben MALO Kryebashkiak 2015 Bashkia Kolonjë
Arben NDOKA Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Arben NELA Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Tiranë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane - Prokuroria Fier - Prokuroria Durrës
Arben NIKA Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Dibër - Prokuroria Kurbin - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Kurbin
Arben PASHO Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Tepelenë - Prokuroria Gjirokastër - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër - Prokuroria Sarandë
Arben PËLLUMBI Deputet Legjislatura IX - Deputet Zgjedhje 2021 Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Arben QOSJA Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Përgjithshme - Prokuroria e Apelit Tiranë - Prokuroria Tiranë - Prokuroria e Apelit Tiranë - Prokuroria Tiranë
Arben RISTANI Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Arben SHARRA Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Elbasan - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Durrës - Prokuroria Tiranë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Dibër
Arben SHEHU Kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit Kontrolli i Lartë i Shtetit
Arben SKENDO Drejtor i Përgjithshëm i SHKB-së Ministria e Punëve të Brendshme
Arben SMAÇI Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Shkodër - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës
Arbena AHMETI Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Arbër AVRAMI Administrator Shoqëri Publike Albgaz sh.a, Tiranë
Arbër BEREXHA Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqsor Durrës - Prokuroria e Rrethit Gjyqsor Elbasan - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Elbasan
Arbert DERVISHAJ Drejtor i Policisë së Shtetit Drejtor i Policisë së Rendit Publik
Arbi AGALLIU Deputet Zgjedhje 2021 Kuvendi i Shqipërisë
Arbjan MAZNIKU Nënkryetar - Zv/ministër Bashkia Tiranë - Ministria e Arsimit dhe Sporteve
Arbjola HALIMI Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Ardi VELIU Drejtor i Policisë së Shtetit Policia e Shtetit
Ardian BRAHO Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Krimeve të Rënda - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria Krujë
Ardian CIPA Drejtor i Policisë së Shtetit Policia e Shtetit
Ardian DVORANI Gjyqtar Gjykata e Lartë
Ardian HAJDARI Gjyqtarë KPA KPA
Ardian KOKOMANI Kryebashkiak 2015 Bashkia Shijak
Ardian NUNI Gjyqtar Gjykata e Lartë
Ardian YLLI Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Durrës - Prokuroria Berat - Prokuroria e Gjykatës së Shkallës së parë Fier
Ardiana HOBDARI Ambasador Ambasada Shqiptare pranë Këshillit të Europës në Strasburg
Ardiana JAKU Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Ardit KONOMI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Ardit MUSTAFAJ Gjyqtar Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda
Ardjan TURKU Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Arens Fatmir ÇELA Anëtar i Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve - Këshilltar  Komisioni Qendror I Zgjedhjeve - Keshilltar prane Kuvendit te Shqiperise
Arens Isuf ÇELA Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Krimeve të Rënda Shkalla e Parë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lushnje - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Berat
Arian KRAJA Sekretar i Përgjithshëm Ministria e Mbrojtjes
Arian MUÇAJ Prokuror - Prokuror Prokuroria e Gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër - Prokuroria Gjirokastër