Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 1534)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Aqif RAKIPI Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Arbana SELMANAJ Gjyqtar Gjykata e Rrethit Vlorë
Arben AGOVI Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Mirditë - Prokuroria Lezhë
Arben AHMETAJ Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX - Deputet Zgjedhje 2021 - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave PS mandati II - Këshilli i Ministrave PS mandati II - Këshilli i Ministrave PS mandati III Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Këshilli i Ministrave - Zv / Ministër - Ministria e Industrisë dhe Energjitikës Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave
Arben ALLAJBEU Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Berat - Prokuroria Berat - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Berat
Arben BEQIRI Këshilli i Ministrave Këshilli i Ministrave
Arben CICI Ambasador - Shef Kabineti Ambasada Shqiptare në Danimarkë - Kuvendi Shqipërisë
Arben ÇUKO Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Arben DASHI Drejtor i Policisë së Shtetit Policia e Shtetit
Arben DOLLAPAJ Anëtarë i KLP-së - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Këshilli i Lartë i Prokurorisë - Prokuroria Durrës - Prokuroria Tiranë - Prokuroria e Përgjithshme - Prokuroria e Apelit Shkoder
Arben DOSTI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokaster
Arben DYLA Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Mat - Prokuroria Lushnje - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Lushnje
Arben ELEZI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Arben GAZIONI Ambasador Ambasada Shqiptare në Federatën Ruse
Arben GJATA Rektor Universiteti Universiteti i Mjekësisë, Tiranë
Arben IMAMI Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Arben KACORRI Administrator Shoqëri Publike Ujësjellës Kanalizime sh.a, Tepelenë
Arben KAMAMI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Arben KRAJA Prokuror Prokuroria e Përgjithshme
Arben MALAJ Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë Banka e Shqiperise
Arben MALO Kryebashkiak 2015 Bashkia Kolonjë
Arben NDOKA Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Arben NELA Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Fier - Prokuroria Durrës - Prokuroria Tiranë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane
Arben NIKA Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Dibër - Prokuroria Kurbin - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Kurbin
Arben PASHO Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Sarandë - Prokuroria Tepelenë - Prokuroria Gjirokastër - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër
Arben PËLLUMBI Deputet Legjislatura IX - Deputet Zgjedhje 2021 Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Arben QOSJA Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Përgjithshme - Prokuroria e Apelit Tiranë - Prokuroria Tiranë - Prokuroria e Apelit Tiranë - Prokuroria Tiranë
Arben RISTANI Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Arben SHARRA Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Elbasan - Prokuroria Tiranë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Dibër - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Durrës
Arben SHEHU Kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit Kontrolli i Lartë i Shtetit
Arben SKENDO Drejtor i Përgjithshëm i SHKB-së Ministria e Punëve të Brendshme
Arben SMAÇI Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Shkodër
Arbena AHMETI Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Arbër AVRAMI Administrator Shoqëri Publike Albgaz sh.a, Tiranë
Arbër BEREXHA Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqsor Durrës - Prokuroria e Rrethit Gjyqsor Elbasan - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Elbasan
Arber CELA Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkoder
Arbert DERVISHAJ Drejtor i Policisë së Shtetit - Zëvendës Drejtor Drejtor i Policisë së Rendit Publik - Policia e Shtetit
Arbi AGALLIU Deputet Zgjedhje 2021 Kuvendi i Shqipërisë
Arbjan MAZNIKU Këshilli i Ministrave PS mandati III - Nënkryetar - Zv/ministër Këshilli i Ministrave - Bashkia Tiranë - Ministria e Arsimit dhe Sporteve
Arbjola HALIMI Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë