Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 3 398 178 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshorti, të ardhura nga paga si drejtor i Departamentit të Marrëdhënieve me Klientin në SH.A Ujësjellës-Kanalizime, Berat, 789 110 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion100%
Të tjeraDetyrime të papaguara në vlerën 500 000 lekë për një overdraft marrë më 17.03.2015 dhe rinovuar më 21.03.2016.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Bashkëshorti, shlyer në vitin 2016 vlera -115 538 lekë për një kredi bankare marrë më 12.07.2013. Mbeten papaguar më 31 dhjetor 523 528 lekë.
2) Djali, blerë më 01.11.2016 një veturë me kursime të prindërve, 100 000 lekë.