Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 3 398 178 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshorti, të ardhura nga paga si drejtor i Departamentit të Marrëdhënieve me Klientin në SH.A Ujësjellës-Kanalizime, Berat, 789 110 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function100%
OthersDetyrime të papaguara në vlerën 500 000 lekë për një overdraft marrë më 17.03.2015 dhe rinovuar më 21.03.2016.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Bashkëshorti, shlyer në vitin 2016 vlera -115 538 lekë për një kredi bankare marrë më 12.07.2013. Mbeten papaguar më 31 dhjetor 523 528 lekë.
2) Djali, blerë më 01.11.2016 një veturë me kursime të prindërve, 100 000 lekë.