Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 1654)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Arian XHAFERRAJ Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Vlorë
Arif SHINI Administrator Shoqëri Publike Ujësjellës - Kanalizime sh.a, Dibër
Arif TAFANI Kryebashkiak - Kryebashkiak 2015 - Kryebashkiak 2019-2023 - Kryebashkiak 2023-2027 Bashkia Belsh - Bashkia Belsh - Bashkia Belsh - Bashkia Belsh
Ariola KRISTO Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korce
Arjan BALLIU Gjyqtar - Gjyqtar - Inspektor Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Gjykata e Apelit Durrës - Keshilli I Lart I Drejtesise
Arjan QAFA Gjyqtar - Gjyqtar - Inspektor Gjykata e Apelit, Tiranë - Gjykata e Rrethit Dibër - Inspektoriati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë
Arjana CACO GUMBARDHI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane
Arjana FULLANI Anëtar i Gjykatës së Lartë - Gjyqtar Gjykata e Lartë - Gjykata e Lartë
Arjanit ARAPI Drejtor Policia Gjirokastër
Arjeta LIKA Gjyqtar Gjykata e Rrethit Lushnje
Arkend BALLA Deputet i Parlamentit - Deputet Zgjedhje 2021 Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Arlind ÇAÇANI Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Arlind GJOKUTA Drejtor - Koordinator i Posaçëm - Koordinator i Posaçëm - Ndihmes Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit te pastrimit te parave - Kryeministria - Kryeministri - Kryeministria
Armand GURAKUQI Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Armand SHANDRO Ambasador Ambasada Shqiptare në Tokio, Japoni
Armand SKAPI Drejtor Ministria e Puneve te Jashtme
Armanda XHAFERRI Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Elbasan
Armando PRENGA Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Armando SUBASHI Deputet i Parlamentit - Kryebashkiak - Kryebashkiak 2015 - Kryebashkiak 2019-2023 - Kryebashkiak 2023-2027 Kuvendi i Shqipërisë - Bashkia Fier - Bashkia Fier - Bashkia Fier - Bashkia Fier
Armela HASANTARI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane
Armida HAMITI (MOÇKA) Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë
ARNISA KELLIÇI(GOREZI) Gjyqtar Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kruje
Arqile BASHO Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tepelene - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlore - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokaster
Arqilea KOÇA Prokuror Prokuroria e Përgjithshme
Arta DADE Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Arta DUKA Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tiranë
Arta LLAZARI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkoder
Arta MANDRO Anëtarë i KLP-së Këshilli i Lartë i Prokurorisë
Arta MARKU Prokuror - Prokuror - Prokuror i Përgjithshëm Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Shkodër - Prokuroria e Përgjithshme
Arta VORPSI Këshilltar Gjykata Kushtetuese
Artan BAJRAMI Prokuror Prokuroria e Apelit per Krime te Renda
Artan BROCI Anëtar i Gjykatës së Lartë - Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Lartë - Këshilli i Lartë i Drejtësisë - Gjykata e Shkalles së Apelit Tiranë - Gjykata e Shkalles së Parë Tiranë
Artan CUPI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Mat
Artan DIDI Drejtor Policia e Shtetit
Artan GAÇI Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Artan GJOKAJ Administrator Shoqëri Publike Shtypshkronja e Letrave me Vlerë sh.a
Artan HAJREDINAJ Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhe
Artan HAZBI Prokuror - Prokuror Prokuroria Sarandë - Prokuroria e Rrethit Lushnje
Artan HOXHA Anëtar i Gjykatës së Lartë - Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë - Gjyqtar Gjykata e Lartë - Banka e Shqipërisë - Gjykata e Lartë
Artan JAHOLLARI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec