Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga dhe përfitimet në funksionin e deputetit, 2 878 104 lekë.
2) Të ardhura nga mësimdhënia pranë Universitetit të Elbasanit dhe “Albanian University”, 200 000 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura nga shitje veture, 70 000 lekë.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion107%
Të tjera
1) Mbyllur kredi bankare për shtëpi më 18.10.2016.
2) Mbyllur kredi konsumatore më 04.04.2016.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Blerë veturë në vlerë -700 000 lekë.
2) Shlyer në vitin 2016 vlera -164 880 lekë për kredi për blerje makine dhe shpenzime të tjera marrë më 05.04.2016 me principal 1 370 000 lekë dhe këst mujor 20 610 lekë. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 1 264 972 lekë.