Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet924 830 lekë të përfituara nga paga si gjyqtare dhe nga përfitimi i barrëlindjes.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
Të ardhura Qiradhënie
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiBashkëshorti të ardhura nga puna si prokuror, subjekt deklarimi më vehte.
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjeraGjendja e kursimeve cash në 31 dhjetor 2016 është 0 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Bashkëshortët kanë shpenzuar 3 000 euro për blerjen e një Autoveturë marka DaimlerChrysler me naftë, blerje e realizuar përmes Kontratës së Shitblerjes së datës 30.03.2016.