Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018 nga paga si Gjyqtar në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit pranë Gjykatës Kushteturese, shuma 3 854 376 Lekë
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura në vlerën 89 290 Lekë nga interesat bankare të depozitës me vlerë 400 000 Lekë, deri në 31.12.2018.
2) Të ardhura në vlerën 1.39 Euro nga interesat bankare të depozitës me vlerë 8 000 Euro, deri në 31.12.2018.
3) Të ardhura në vlerën 0.7 Dollarë nga interesat bankare të depozitës me vlerë 4 000 Dollarë, deri në 31.12.2018.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Fatmira Hajdari, të ardhura në vlerën 530 289 Lekë nga paga si Edukatore në Kopshtin “16 Shtatori” tek Drejtoria e Çerdheve dhe Kopshteve pranë Bashkisë Shkodër.
2) Djali, Z. Mariel Hajdari, të ardhura në vlerën 21 187 Lekë nga paga pranë shoqërisë Bit Albania Sh.p.k për punësimin part-time (rreth 1 muaj në pushimet e verës).
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtuar me 2 826 765 Lekë llogaria bankare më burim të ardhura nga paga si Gjyqtar pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018.
2) Bashkëshortja, Znj. Fatmira Hajdari, shtuar me 140 010 Lekë llogaria bankare e pagës për vitin 2018 me burim të ardhura nga paga si Edukatore.
3) Djali, Z. Mariel Hajdari, gjendje të llogarisë me burim të ardhura nga punësimi part time në shoqërinë Bit Albania Sh.p.k, vlera 0 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka