Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018 nga paga si Gjyqtar në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit pranë Gjykatës Kushteturese, shuma 3 854 376 Lekë
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhura në vlerën 89 290 Lekë nga interesat bankare të depozitës me vlerë 400 000 Lekë, deri në 31.12.2018.
2) Të ardhura në vlerën 1.39 Euro nga interesat bankare të depozitës me vlerë 8 000 Euro, deri në 31.12.2018.
3) Të ardhura në vlerën 0.7 Dollarë nga interesat bankare të depozitës me vlerë 4 000 Dollarë, deri në 31.12.2018.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Fatmira Hajdari, të ardhura në vlerën 530 289 Lekë nga paga si Edukatore në Kopshtin “16 Shtatori” tek Drejtoria e Çerdheve dhe Kopshteve pranë Bashkisë Shkodër.
2) Djali, Z. Mariel Hajdari, të ardhura në vlerën 21 187 Lekë nga paga pranë shoqërisë Bit Albania Sh.p.k për punësimin part-time (rreth 1 muaj në pushimet e verës).
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Shtuar me 2 826 765 Lekë llogaria bankare më burim të ardhura nga paga si Gjyqtar pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018.
2) Bashkëshortja, Znj. Fatmira Hajdari, shtuar me 140 010 Lekë llogaria bankare e pagës për vitin 2018 me burim të ardhura nga paga si Edukatore.
3) Djali, Z. Mariel Hajdari, gjendje të llogarisë me burim të ardhura nga punësimi part time në shoqërinë Bit Albania Sh.p.k, vlera 0 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka