Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto të vitit me vlerë 958 442 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Shijak.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura neto të vitit me vlerë 151 300 Lekë nga paga si Këshilltar pranë Këshillit të Qarkut Durrës.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjeraNuk ka


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Shlyerje e shumës prej 187 367,62 Lekë për kredinë me vlerë 711 000 Lekë, me afat kohor 48 muaj dhe me këst mujor 18 376,71 Lekë, marrë pranë Raiffeisen Bank. Detyrimi i mbetur në 31 Dhjetor 2017 është 260 530,75 Lekë.