Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 1462)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Denata STOJA Këshilltar KPK
Deniona KATRO Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Durrës - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës - Prokuroria e Përgjithshme - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Durrës - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane
Denis DELIU Deputet Zgjedhje 2021 Kuvendi i Shqipërisë
Denis ROKA Këshilltar KPA
Denisa ASKO Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane
Desantila TAHIRAJ Drejtor ekzekutiv - Drejtor ekzekutiv Drejtoria e Kujdesit Parësor, Elbasan - Spitali Rajonal Elbasan
Dhimiter KOTE Zv/ministër Ministria e Buqesise dhe Zhvillimit Rural
Dhimiter LARA Gjyqtar Gjykata e Apelit për Krimet e Rënda
Dhimitraq TOLI Kryebashkiak 2019-2023 Bashkia Dropull
Dhimitri KRISTIDHI Administrator Shoqëri Publike Ujësjellës-Kanalizimet, Gjirokastër
Dhori KULE Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë Banka e Shqipërisë
Dhori SPIROLLARI Prefekt Qarku Korce
Dhorina THEODHORI Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Korçë
Dhurata ÇUPI Deputet Legjislatura IX - Deputet Zgjedhje 2021 Deputet i Parlamentit - Kuvendi i Shqipërisë
Dhurim ALINANI Kryebashkiak Bashkia Delvinë
Diamela GOXHA Gjyqtar - Ndihmëse Ligjore Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Gjykata e Lartë Tiranë
Dionis IMERAJ Drejtor ekzekutiv - Kryebashkiak 2019-2023 Drejtoria Rajonale Tatimore Dibër - Bashkia Dibër
Ditmir BUSHATI Deputet Legjislatura IX - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave PS mandati II Kuvendi i Shqipërisë - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave
Doloreza MUSABELLIU Prokuror Prokuroria Krimeve të Rënda
Donalda BAKU Këshilltar Kolegji i Posacem Apelit
Donika PRELA Prokuror Prokuroria e Rrethit Durrës
Dorian XHELILI Administrator Shoqëri Publike Ujësjellës -Kanalizime sh.a, Vlorë
Dorina BEJKO Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Pogradec - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Pogradec
Dorjan TAFILAJ Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Vlorë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Korçë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Fier
Drini PALI Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durres - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Durres - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durres
Dritan AGOLLI Drejtor ekzekutiv Bashkia Tiranë
Dritan BANUSHI Gjyqtar Gjykata e Apelit Gjirokastër
Dritan BICI Deputet Legjislatura IX - Kryebashkiak Kuvendi i Shqipërisë - Bashkia Gramsh
Dritan CAKA Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Dritan DEMIRAJ Këshilli i Ministrave Këshilli i Ministrave
Dritan GINA Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Durrës - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane - Prokuroria Lushnnje
Dritan GRIPSHI Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Elbasan - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Berat
Dritan HALLUNAJ Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë - Anëtarë i KLGJ-së - Gjyqtar Këshilli i Lartë i Drejtësisë - Këshilli i Lartë Gjyqësor - Gjykata e shkalles se Pare për Krimet e Rënda
Dritan LELI Kryebashkiak 2015 - Kryebashkiak 2019-2023 Bashkia Vlorë - Bashkia Vlorë
Dritan MARKU Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë
Dritan NUSHI Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Tiranë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kavajë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane
Dritan PEKA Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria e Apelit Tiranë
Dritan PRENÇI Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Tropojë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kurbin - Prokuroria Kukës - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Kukës - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tiranë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Sarandë - Prokuroria Tropojë
Dritan RRESHKA Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane
Dritan TOLA Ambasador Ambasada Shqiptare në Francë