Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 1614)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Brahim DRAGJOSHI Prokuror Prokuroria e Apelit Shkoder
Brikena UKPERAJ Anëtarë i KLGJ-së - Gjyqtar Këshilli i Lartë Gjyqësor - Gjykatën e Apelit Vlore
Brisida SHEHAJ Drejtor Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Brunilda BEKTESHI (VASHA) Komisioner KPK KPK
Brunilda KADI Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë - Anëtarë i KLGJ-së - Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Këshilli i Lartë i Drejtësisë - Këshilli i Lartë Gjyqësor - Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tirane - Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane - Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier
Brunilda MALO Gjyqtar Gjykata e Apelit Korçë
Bujar CELA Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX - Deputet Zgjedhje 2021 Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Bujar ÇIÇI Prokuror - Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Krujë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kruje
Bujar DERVENI Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Bujar DIDA Ambasador Ambasada Shqiptare në Japoni
Bujar HOTI Prokuror Prokuroria e Apelit Durres
Bujar HOXHA Prokuror - Prokuror Prokuroria Elbasan - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Bujar HUQI Kryebashkiak Bashkia Manëz
Bujar KLLOGJRI Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Bujar LESKAJ Deputet i Parlamentit - Deputet Zgjedhje 2021 - Kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Kontrolli i Lartë i Shtetit
Bujar MEMIA Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Kruje - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kurbin - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kavajë - Prokuroria Pogradec
Bujar MUÇA Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Bujar NISHANI Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë - President i Republikës Këshilli i Lartë i Drejtësisë - Presidencë
Bujar SHESHI Anëtarë i KLP-së - Prokuror - Prokuror Këshilli i Lartë i Prokurorisë - Prokuroria e Përgjithshme - Prokuroria e Apelit per Krime te Renda
Bukurije MEMISHA Këshilltar KPK
Bukurosh MACI Kryebashkiak - Kryebashkiak 2023-2027 Bashkia Peqin - Bashkia Peqin
Ceno KLOSI Drejtor Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve
Çesk MILLJA Prefekt Qarku Shkodër
Çlirim SHAHINI Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror Prokuroria Sarandë - Prokuroria Sarandë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Lushnje
Çlirim SINO Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror Prokuroria Fier - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Fier
Dajna SORENSEN Zv/ministër Ministria e Financave dhe Ekonomise
Damian GJIKNURI Deputet Legjislatura IX - Deputet Zgjedhje 2021 - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave PS mandati II Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave
Daniela SHIRKA Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Elbasan - Gjykata e shkalles se Pare për Krimet e Rënda
Daniela SULAJ (KONICA) Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Tiranë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane - Prokuroria Kavajë
Darjel SINA Anëtar i Gjykatës së Lartë - Gjyqtar - Komisioner Gjykata e Lartë - Gjykata e Lartë - Institucioni i Komisionereve Publike
Dasantila TAHIRAJ Deputet i Parlamentit - Deputet Zgjedhje 2021 - Drejtor - Drejtor Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Drejtoria e Kujdesit Parësor, Elbasan - Spitali Rajonal Elbasan
Dashamir KAMBERI Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Dashamir PEZA Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Dashamir SHEHI Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX - Deputet Zgjedhje 2021 Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Dashamir TAHIRI Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Dashnor ALIKO Kryetar Komune Komuna Lazarat
Dashnor DERVISHI Ambasador Ambasada Shqiptare në Greqi
Dashnor NURE Prokuror - Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Kolonjë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Korce
Dashnor SULA Deputet i Parlamentit - Deputet Zgjedhje 2021 Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Delina IBRAHIMAJ Drejtor - Drejtor - Drejtor - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave PS mandati III - Koordinator i Posaçëm Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - INSTAT - Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave - Kryeministria