Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 1654)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Elton KACIDHJA Administrator Shoqëri Publike - Drejtor Ujesjelles Kanalizime Tirane, UKT - Ndermarrja e Punetoreve te Qytetit nr 2, Bashkia Tirane
Elva MARGARITI Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave PS mandati II - Këshilli i Ministrave PS mandati III Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave
Elvana CICOLLI Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Shkallës së Parë Tiranë - Gjykatën e Shkallës së Parë Vlore - Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tirane
Elveta MURRA Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Elbasan
Elvin GOKAJ Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Mat - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës - Prokuroria Posaçme Kunder Korrup e Krim Org (Spak) - Prokuroria e Apelit Shkoder
Elvin LAKO Anëtar i Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve - Departamenti Juridik Kryeministria - Drejtor - Drejtor  Komisioni Qendror I Zgjedhjeve - Kryeministria - Drejtoria e Pergjithshme e Pronesie Industriale - DPPP
Elvis ROSHI Kryebashkiak Bashkia Kavajë
Elvis ÇEFA Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë - Anëtar i Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve - Drejtor - Inspektor - Këshilltar - Nënkryetar Këshilli i Lartë i Drejtësisë -  Komisioni Qendror I Zgjedhjeve - AKKP - Departamenti Kontrollit brendshëm Administr. dhe Antikorrup. Këshilli i Mistrave - Kabineti e Zv.Kryeministrit - KLD
Emilja KOLIQI Deputet i Parlamentit - Deputet Zgjedhje 2021 Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Emiljano RULI Gjyqtar Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë
Emin BARÇI Administrator Shoqëri Publike - Drejtor FAF sh.a - Agjencia e Trajtimit të Kredive (ATK)
Emiriana SAKO Drejtor - Kryebashkiak - Kryebashkiak 2019-2023 - Kryebashkiak 2023-2027 Drejtoria e Shërbimeve, Bashkia Durrës - Bashkia Durrës - Bashkia Durrës - Bashkia Durres
Emli BEQIRAJ Zëvendës Drejtor Kolegji i Posacem Apelit
Emona MUÇI Gjyqtar Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pogradec
Emror KASAJ Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror Prokuroria Tiranë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër
Enada KAPLLANI Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Endri HASA Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX - Drejtor Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Endrit BIMI Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Durrës - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lushnje - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Endrit BRAIMLLARI Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Ened NAKUÇI Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Krimeve të Rënda Shkalla e Parë - Prokuroria Posaçme Kunder Korrup e Krim Org (Spak) - Prokuroria Krimeve të Rënda
Eneida CIVICI Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Eneo TAÇJA Administrator Shoqëri Publike Ujesjelles Kanalizime Cërrik
Enerjeta SHEHAJ Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë - Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë
Engert PËLLUMBI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier
Engjëll AGAÇI Sekretar i Përgjithshëm Këshilli i Ministrave
Engjellushe TAHIRI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kruje
Englantina SHEHU Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Fier
Eni KARAGJOZI Zëvendës Drejtor Kolegji i Posacem Apelit
Enkel PEZA Gjyqtar Gjykata e Rrethit Vlorë
Enkela BAJO Gjyqtar Gjykata e Rrethit Tiranë
Enkela PRIFTI Drejtor Drejtor i Drejtorise Juridike
Enkeleda DODA Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarane
Enkeleda KAMBO Këshilltar Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Enkeleda KAPEDANI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan
Enkeleda MILLONAI Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Elbasan - Prokuroria Posaçme Kunder Korrup e Krim Org (Spak) - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Enkeleda OSMANI (XHENGO) Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës
Enkeledi HAJRO Avokati i Pergjithshem i Shtetit - Drejtor - Drejtor - Drejtor - Gjyqtar - Ndihmës Ligjor Avokatura e Shtetit - Ministrinë e Drejtësinë - Ministrinë e Brendshme - Ministrinë e Drejtësinë - Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë - Gjykata e Lartë
Enkelejd ALIBEAJ Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë - Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX - Deputet Zgjedhje 2021 - Drejtor - Këshilli i Ministrave Këshilli i Lartë i Drejtësisë - Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Departamenti i Kontrollit të Brendshëm Administrativ dhe Antikorrupsion - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave
Enkelejda METALIAJ Anëtar i Gjykatës së Lartë - Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Lartë - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane - Gjykata Administrative e Apelit Tirane - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durres
Enkelejda SHKRELI Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë