Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 1654)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Enklid GJINI Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Fier - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane
Enrik HAXHIRAJ Prokuror Prokuroria e Apelit Vlore
Enslemvera ZAKE Adminstrator - Deputet i Parlamentit - Deputet Zgjedhje 2021 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë - Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Entela ÇIPA Komisioner Enti Rregullator Energjise
Entela GJONI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Berat
Entela PRIFTI Gjyqtar - Kryetar Gjykate Gjykata e Apelit Korçë - Gjykata e Apelit Korçë
Entela SHEDULA Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavaje
Enton DHIMITRI Anëtar i Gjykatës së Lartë - Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Lartë - Gjykata e Apelit Gjirokaster - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokaster - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin
Enver ROSHI Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Eralda BANO(TASE) Deputet i Parlamentit - Deputet Zgjedhje 2021 Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Eranda LAZE Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Vlore
Erarbër MADHI Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë - Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë
Ergest DULE Kryebashkiak - Kryebashkiak 2023-2027 Bashkia Konispol - Bashkia Konispol
Ergys GASHI Gjyqtar - Gjyqtar Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës - Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Ergys VERDHO Zëvendës Drejtor ARrSh Autoriteti Rrugor Shqiptar
Erida KOKONOZI (LAMKA) Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Tiranë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Elbasan
Erida VISOÇI Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Vlore
Erind REOVICA Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Fier - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier
Erinda BALLANCA Avokat i Popullit Avokati i Popullit
Eriol ROSHI Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat
Erion BRAÇE Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX - Deputet Zgjedhje 2021 - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave PS mandati II Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave
Erion ÇELAJ Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Sarandë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Vlorë
Erion ISAI Drejtor - Kryebashkiak - Kryebashkiak 2019-2023 - Kryebashkiak 2023-2027 Qendra Kombëtare e Kulturës për Fëmijë - Bashkia Kolonjë - Bashkia Kolonjë - Bashkia Kolonje
Erion PANO Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror Prokuroria Krimeve të Rënda - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Erion PICIRI Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Erion PUSTINA Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Pogradec
Erion VELIAJ Kryebashkiak - Kryebashkiak 2015 - Kryebashkiak 2019-2023 - Kryebashkiak 2023-2027 Bashkia Tiranë - Bashkia Tiranë - Bashkia Tiranë - Bashkia Tirane
Erisa XHIXHO Deputet i Parlamentit - Deputet Zgjedhje 2021 Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Eriselda BALA Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Pogradec - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Eriselda SEFA Kryebashkiak - Kryebashkiak 2019-2023 - Kryebashkiak 2023-2027 Bashkia Lushnje - Bashkia Lushnje - Bashkia Lushnje
Erjeta ALHYSA Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Erjon BANI Gjyqtar - Gjyqtar Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar - Gjykata Administrative Tirane
Erjon ÇELA Gjyqtar - Gjyqtar Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tropoje
Erjon IMERAJ Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tirane
Erjon MUHARREMAJ Anëtarë i KLGJ-së Këshilli i Lartë Gjyqësor
Erjon SHEHAJ Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë
Erjon SHQARRI Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Elbasan - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tropojë - Prokuroria e Rrethit Vlorë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Vlorë
Erjon ZENELAJ Administrator Shoqëri Publike - Drejtor Ujësjellës - Kanalizimet sh.a, Gjirokastër - Drejtorisë së Kulturës, Sportit dhe Çështjeve Sociale, Bashkia Mallakastër
Erlinda ABAZAJ Zëvendës Drejtor Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Ermal DREDHA Ambasador - Konsull - Kryebashkiak - Kryebashkiak 2023-2027 Konsull i Përgjithshëm në Bari, Itali - Protokolli i Shtetit - Bashkia Vlore - Bashkia Vlore