Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRA

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe përfitimet në funksionin e deputetit, 2 486 420 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura nga interesa bankare të depozitës, 55 327 lekë.
Të ardhura QiradhënieTë ardhura nga qiraja e zyrës te kullat binjake, 20 400 euro.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, të ardhura nga paga, 845 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion216%
Të tjera
1) Gjendje llogari e pagës, pakësuar me 90 562 lekë.
2) Gjendje llogari depozite, pakësuar me 53 714 euro.
3) Gjendje llogari rrjedhëse, shtuar me 1 621 euro.
4) Gjendje llogari bankare, pakësuar me 183 103 lekë.
5) Bashkëshortja, gjendje llogari e pagës, pakësuar me 300 321 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shlyer në vitin 2016 -933 763 lekë për një kredi bankare marrë në vitin 2015 me principal 28 000 000 lekë dhe afat 22 vjet. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 26 590 520 lekë.
2) Shlyer në vitin 2016 -30 000 euro si detyrim ndaj kompanisë së ndërtimit për blerje banese me çmim 364 000 euro. Detyrimi I mbetur më 31 dhjetor është 134 000 euro.