Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRA

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe përfitimet në funksionin e deputetit, 2 486 420 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura nga interesa bankare të depozitës, 55 327 lekë.
Incomes from RentTë ardhura nga qiraja e zyrës te kullat binjake, 20 400 euro.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, të ardhura nga paga, 845 000 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function216%
Others
1) Gjendje llogari e pagës, pakësuar me 90 562 lekë.
2) Gjendje llogari depozite, pakësuar me 53 714 euro.
3) Gjendje llogari rrjedhëse, shtuar me 1 621 euro.
4) Gjendje llogari bankare, pakësuar me 183 103 lekë.
5) Bashkëshortja, gjendje llogari e pagës, pakësuar me 300 321 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shlyer në vitin 2016 -933 763 lekë për një kredi bankare marrë në vitin 2015 me principal 28 000 000 lekë dhe afat 22 vjet. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 26 590 520 lekë.
2) Shlyer në vitin 2016 -30 000 euro si detyrim ndaj kompanisë së ndërtimit për blerje banese me çmim 364 000 euro. Detyrimi I mbetur më 31 dhjetor është 134 000 euro.