Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si lektore në Universitetin e Durrësit, 772 802 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura nga honorare si Anëtare e Këshillit Mbikqyrës së Bankës së Shqipërisë, 2 183 914 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, të ardhura nga paga si Drejtor i Logjistikës pranë ManItalia shpk, 672 795 lekë.
2) Djali, të ardhura nga shitja e veturës tip Audi, 10 500 euro.
3) Djali, të ardhura nga paga si financier i projektit të Ozonit pranë Ministrisë së Mjedisit, 1 101 000 lekë.
4) Djali, të ardhura nga paga si agjent shitje pranë Dekoll shpk, 165 375 lekë.
5) Djali, dhuratë nga prindërit, 250 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion135%
Të tjera
1) Gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 18 341 lekë.
2) Gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 27 euro.
3) Detyrime të papaguara në vlerën 17 144 euro për një kredi marrë më 10.01.2009 për blerje ap.banimi me principal 50 000 euro dhe afat shlyerje 10 vjet.
4) Detyrime të papaguara në vlerën 800 000 lekë për kontratë huajë të datës 28.11.2014 për shumën 2 800 000 lekë.
5) Bashkëshorti, gjendje e llogarisë bankare, pakësuar me 26 534 lekë.
13) Bashkëshorti, gjendje e llogarisë plan kursimi, shtuar me 23 730 lekë.
14) Djali, gjendje e llogarisë bankare, pakësuar me 39 076 lekë.
15) Djali, gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 15 201 lekë.
16) Djali, gjendje e llogarisë bankare, pakësuar me 42 125 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc

1) Detyrime të paguara në vlerën -5 760 euro për një kredi marrë më 10.01.2009 për blerje ap.banimi me principal 50 000 euro dhe afat shlyerje 10 vjet.
2) Detyrime të paguara në vlerën -1 000 000 lekë për kontratë huajë të datës 28.11.2014 për shumën 2 800 000 lekë.
3) Djali, blerë veturë tip Minikuper, -4 500 euro.