Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto nga paga si gjyqtare, 1 155 378 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura neto të përfituara nga honoraret për pjesëmarrjen si anëtare në mbledhjet e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, 14.12.2015 - 31.12.2016, janë 102 000 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Gerd Hoxha, të ardhura nga Universiteti Europian i Tiranës për studime doktorature, 2 000 euro, pjesa takuese 50 %.
2) Bashkëshorti, Z. Gerd Hoxha, të ardhura nga paga si gjyqtar, 1 140 884 lekë.
3) Bashkëshorti, Z. Gerd Hoxha, të ardhura nga paga si ekspert dhe pedagog i jashtëm i Shkollës së Magjistraturës, 76 040 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Të ardhura nga shitja e automjetit tip 'Citroen C4', vlera 10 500 euro, pjesa takuese 50 %.
2) Gjendja cash, kursime nga deklaruesja dhe bashkëshorti, 500 000 lekë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të niveli të dytë, e përbashkët me bashkëshortin, 50 % secili, 4 003.5 euro.
4) Deklaruesja është dorëzanë në kredinë bankare për shtëpi marrë nga bashkëshorti, Z. Gerd Hoxha më 09.06.2011 në shumën 5 000 000 lekë, sipas VKM nr. 600, dt. 12.09.2007 me normë interesi 4 %, afat shlyerje deri më 13.06.2036. Detyrimi i shlyer, 318 673.56 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 4 288 786 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shpenzime për blerje ap. me sip. 126.5 m2 në Vlorë në bashkëpronësi me bashkëshortin, (50 % secili), blerë me kursime të çiftit, vlera 55 452 euro.
2) Shpenzime për blerjen e një automjeti tip 'Toyota' në bashkëpronësi me bashkëshortin, (50 % secili), vlera 5 000 euro.
3) Pakësim i të ardhurave për shkak të blerjes së automjetit nëpërmjet shlyerjes totale të kredisë sipas kontratës së qirasë financiare (leasing) të Znj. Elbana Lluri dhe Z. Gerd Hoxha me shoqërinë 'Tirana leasing', 3 056 euro.