Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto nga paga si gjyqtare, 1 155 378 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura neto të përfituara nga honoraret për pjesëmarrjen si anëtare në mbledhjet e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, 14.12.2015 - 31.12.2016, janë 102 000 lekë.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Gerd Hoxha, të ardhura nga Universiteti Europian i Tiranës për studime doktorature, 2 000 euro, pjesa takuese 50 %.
2) Bashkëshorti, Z. Gerd Hoxha, të ardhura nga paga si gjyqtar, 1 140 884 lekë.
3) Bashkëshorti, Z. Gerd Hoxha, të ardhura nga paga si ekspert dhe pedagog i jashtëm i Shkollës së Magjistraturës, 76 040 lekë.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Të ardhura nga shitja e automjetit tip 'Citroen C4', vlera 10 500 euro, pjesa takuese 50 %.
2) Gjendja cash, kursime nga deklaruesja dhe bashkëshorti, 500 000 lekë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të niveli të dytë, e përbashkët me bashkëshortin, 50 % secili, 4 003.5 euro.
4) Deklaruesja është dorëzanë në kredinë bankare për shtëpi marrë nga bashkëshorti, Z. Gerd Hoxha më 09.06.2011 në shumën 5 000 000 lekë, sipas VKM nr. 600, dt. 12.09.2007 me normë interesi 4 %, afat shlyerje deri më 13.06.2036. Detyrimi i shlyer, 318 673.56 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 4 288 786 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shpenzime për blerje ap. me sip. 126.5 m2 në Vlorë në bashkëpronësi me bashkëshortin, (50 % secili), blerë me kursime të çiftit, vlera 55 452 euro.
2) Shpenzime për blerjen e një automjeti tip 'Toyota' në bashkëpronësi me bashkëshortin, (50 % secili), vlera 5 000 euro.
3) Pakësim i të ardhurave për shkak të blerjes së automjetit nëpërmjet shlyerjes totale të kredisë sipas kontratës së qirasë financiare (leasing) të Znj. Elbana Lluri dhe Z. Gerd Hoxha me shoqërinë 'Tirana leasing', 3 056 euro.