Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 1 374 051 lekë nga paga si Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura në vlerën 8 050 euro nga qiradhënie apartamenti.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, të ardhura në vlerën 404 041 Lekë nga paga si menaxhere e projektit REEHUB IPA CBC Italy- Albanian-Montenegro.
2) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, të ardhura në vlerën 296 876 Lekë si fitim nga Personi Fizik.
3) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, të ardhura në vlerën 1 008 210 Lekë nga paga si Person Fizik.
4) Djali Patrik Shalsi, të ardhura në vlerën 180 253 lekë nga paga si asistent menaxher pranë Inter Distribution Services sh.p.k.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion100%
Të tjera
1) Llogari bankare, shtuar gjendja me 835 208 lekë.
2) Llogari bankare, gjendje 70 000 euro me të ardhura nga shitje e truallit të përfituar me trashëgimi nga babai për pjesën takuese prej 33%.
3) Llogari bankare, shtuar gjendja me 8 029 euro.
4) Kredi bankare në shumën 42 000 Euro me afat 20 vjet, me normë interesi 4.5% për të cilën është shlyer detyrimi në shumën 3 067 Euro dhe ka mbetur gjendja e pashlyer në shumën 6 588 Euro.
5) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, shtuar me 2 594 Euro llogarinë rrjedhëse.
6) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, pakësuar me 465 359 Lekë gjendjen e llogarisë bankare.
7) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, shtuar me 12 869 Euro llogarinë rrjedhëse Person Fizik.
8) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, pakësuar me 1 735 615 leke llogarinë rrjedhëse Person Fizik.
9) Djali, Patrik Shalsi, llogari bankare gjendje 70 579 leke.