Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 722 113 Lekë nga paga, orët jashtë orarit si Prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë për vitin 2018 dhe nga leja e lindjes të përfituar nga Sigurimet Shoqërore.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura në vlerën 1 875 Lekë nga interesat vjetor të depozitës me afat njëvjeçar të çelur në datë 05.05.2014.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Bezart Kaçkini, të ardhura neto në vlerën 1 089 404 Lekë nga paga dhe orët jashtë orarit si Gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
2) Bashkëshorti, Z. Bezart Kaçkini, të ardhura në vlerën 50 000 Lekë si lehtësues pranë Shkollës së Magjistraturës për vitin 2018.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtuar me 241 559 Lekë llogaria e depozitës plus të hapur në 11.02.2013 pranë një banke të nivelit të dytë, të rinovuar në 05.05.2014 me burim të ardhura nga paga e vitit 2018 (kursime).
2) Llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga paga, me gjendje 116 078 Lekë në 31.12.2018.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka