Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto në vlerën 722 113 Lekë nga paga, orët jashtë orarit si Prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë për vitin 2018 dhe nga leja e lindjes të përfituar nga Sigurimet Shoqërore.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura në vlerën 1 875 Lekë nga interesat vjetor të depozitës me afat njëvjeçar të çelur në datë 05.05.2014.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Bezart Kaçkini, të ardhura neto në vlerën 1 089 404 Lekë nga paga dhe orët jashtë orarit si Gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
2) Bashkëshorti, Z. Bezart Kaçkini, të ardhura në vlerën 50 000 Lekë si lehtësues pranë Shkollës së Magjistraturës për vitin 2018.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Shtuar me 241 559 Lekë llogaria e depozitës plus të hapur në 11.02.2013 pranë një banke të nivelit të dytë, të rinovuar në 05.05.2014 me burim të ardhura nga paga e vitit 2018 (kursime).
2) Llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga paga, me gjendje 116 078 Lekë në 31.12.2018.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka