Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe përfitimet në funksionin e deputetit, 2 036 754 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura nga interesa bankare, 180 dollarë.
Të ardhura QiradhënieTë ardhura nga qira apartamente në USA, 20 700 dollar.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeTë ardhura nga biznesi në USA, 48 500 dollarë.
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja Znj. Ilva Tare, të ardhura nga paga në Ora News, 1 154 480 lekë.
2) Bashkëshortja Znj. Ilva Tare, të ardhura nga paga në Publix shpk, 1 617 840 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion502%
Të tjera
1) Bashkëshortët, gjendje depozitë bankare më 31 dhjetor 6 374 euro, shtuar me 3 839 euro me të ardhura nga pagat.
2) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 97 dollar, pakësuar me 7 900 dollar.
3) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 2 607 058 lekë, shtuar me 310 984 lekë me të ardhura nga paga si deputet.
4) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 0 dollar, pakësuar me 746 dollar.
5) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 16 542 dollar, shtuar me 16 536 dollar.
6) Gjendje depozitë bankare pakësuar me 5 000 dollar.
7) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 31 euro, pakësuar me 699 euro.
8) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 161 euro, pakësuar me 2 020 euro.
9) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 15 840 dollar, pakësuar me 9 340 dollar.
10) Blerë më 05.12.2016 tokë në Virginia Beach, SHBA, me sip. 0.22 ha, 149 000 dollar, nga të cilat janë paguar 29 000 dollar.
11) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 5 793 dollar, pakësuar me 7 dollar.
12) Gjendje llogari bankare pakësuar me 29 000 dollar.
13) Marrë më 04.12.2016 kredi prej një personi shtetas amerikan (sqaruar në pjesën konfidenciale të deklaratës) për blerje të tokës në Virginia me principal 129 000 dollar, afat shlyerje 5 vjet dhe këst mujor 1 500 dollar.
14) Bashkëshortja Znj. Ilva Tare, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 96 354 lekë, shtuar me 83 335 lekë me të ardhura nga paga.
15) Bashkëshortja Znj. Ilva Tare, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 0 euro, pakësuar me 209 euro.
16) Bashkëshortja Znj. Ilva Tare, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 45 803 lekë, pakësuar me 16 847 lekë.
17) Bashkëshortja Znj. Ilva Tare, gjendje llogari kursimi më 31 dhjetor 4 958 euro, shtuar me 2 252 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shlyer në vitin 2016 -10 453 dollar për një kredi për blerje ap. Banimi në USA marrë në vitin 2005 me principal 252 000 dollarë, interes 5% dhe afat 30 vjet. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 141 889 dollar.
2) Shlyer në vitin 2016 -15 100 euro për një kredi për shlyerje të një pjese detyrimi për ap. blerë në Tiranë, me principal 300 000 euro, afat shlyerje 25 vjet dhe këst mujor 1 510 euro. Detyrimi I mbetur më 31 dhjetor është 293 682 euro.
3) Shlyer total detyrimi prej -390 000 euro ndaj shitësit për blerje ap. banimi deklaruar në vitin 2015 (nga kredia e sipwrshwnuar).