Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 1436)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Enver ROSHI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Eralda BANO(TASE) Deputet Zgjedhje 2021 Kuvendi i Shqipërisë
Eranda LAZE Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë
Erarbër MADHI Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë - Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier
Ergys GASHI Gjyqtar - Gjyqtar Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës - Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Ergys VERDHO Zëvendës Drejtor ARrSh Autoriteti Rrugor Shqiptar
Erida KOKONOZI (LAMKA) Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Tiranë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Elbasan
Erida VISOÇI Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Vlore
Erind REOVICA Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Fier - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë
Erinda BALLANCA Avokat i Popullit Avokati i Popullit
Eriol ROSHI Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat
Erion BRAÇE Deputet Legjislatura IX - Deputet Zgjedhje 2021 - Këshilli i Ministrave PS mandati II Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Këshilli i Ministrave
Erion ÇELAJ Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Vlorë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Sarandë
Erion ISAI Drejtor ekzekutiv - Kryebashkiak 2019-2023 Qendra Kombëtare e Kulturës për Fëmijë - Bashkia Kolonjë
Erion PANO Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror Prokuroria Krimeve të Rënda - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane
Erion PICIRI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Erion PUSTINA Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Pogradec
Erion VELIAJ Kryebashkiak 2015 - Kryebashkiak 2019-2023 Bashkia Tiranë - Bashkia Tiranë
Erisa XHIXHO Deputet Zgjedhje 2021 Kuvendi i Shqipërisë
Eriselda BALA Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Pogradec - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë
Eriselda SEFA Kryebashkiak 2019-2023 Bashkia Lushnje
Erjeta ALHYSA Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Erjon BANI Gjyqtar Gjykata Administrative Tirane
Erjon ÇELA Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tropoje
Erjon MUHARREMAJ Anëtarë i KLGJ-së Këshilli i Lartë Gjyqësor
Erjon SHEHAJ Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë
Erjon SHQARRI Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Elbasan - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Vlorë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tropojë - Prokuroria e Rrethit Vlorë
Erjon ZENELAJ Administrator Shoqëri Publike - Drejtor ekzekutiv Ujësjellës - Kanalizimet sh.a, Gjirokastër - Drejtorisë së Kulturës, Sportit dhe Çështjeve Sociale, Bashkia Mallakastër
Erlinda ABAZAJ Zëvendës Drejtor Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Ermal DREDHA Ambasador - Konsull Konsull i Përgjithshëm në Bari, Itali - Protokolli i Shtetit
ERMAL MUÇA Konsull Konsullata e Shqipërisë në Turqi
Ermal PACAJ Administrator Shoqëri Publike "Porti Detar Shëngjin" sh.a
Ermelinda MEKSI Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë Banka e Shqipërisë
Ermir BETA Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Berat - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Berat
Ermir LELÇI Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror Prokuroria Berat - Prokuroria Shkodër - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Shkodër
Ermir MEMA Këshilltar KPK
Ermir VEIPI Administrator Shoqëri Publike Likuidator në shoqërinë KESH Secyrity sh.a dhe OST Security sh.a, Tiranë
Ermira DEDJA Gjyqtar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër
Ermira GJECI(RUSI) Zv/ministër Ministria e Buqesise dhe Zhvillimit Rural
Ermira MANALLI Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Gjirokaster