Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) E ardhura në vlerën 2 069 145 Lekë nga paga si Ministër për Europën dhe Punët e Jashtme dhe si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë.
2) Të ardhura në vlerën 747 500 Lekë nga puna kërkimore.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Znj. Bushati, të ardhura në vlerën 14 823.5 Euro nga punësimi si konsulente (Person fizik). E ardhura është depozituar në një llogari bankare.
2) Znj. Bushati, të ardhura në vlerën 1 703 725 Lekë nga punësimi si konsulente (Person fizik) dhe trajnime. E ardhura është depozituar në një llogari bankare.
3) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si trajnere dhe eksperte në Shkollën e Magjistratureës dhë Shkollën e Administratës Publike, shuma 79 507 Lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari bankare e shtuar me të ardhurat nga paga si deputet dhe nga veprimtaria kërkimore, me gjendje 1 777 460 Lekë në 31.12.2019.
2) Llogari bankare pranë një banke të nivelit të dytë e shtuar me të ardhurat si rimbursime të biletës, me gjendje 2 180 Euro në 31.12.2019.
3) Bashkëshortja Znj. Aida Bushati, shtesë 39 922 Euro në llogarinë bankare si të ardhura nga shitja e një apartamenti sipas kontratës shit-blerje.
4) Bashkëshortja Znj. Aida Bushati, pakësuar me 30 000 Euro llogarinë bankare për likuidim e këstit të kontratës së sipërmarrjes (prenotim apartamenti).
5) Bashkëshortja Znj. Aida Bushati, shtuar me 8 139.05 Euro gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, si rezultat i konvertimit të fondeve të llogarisë në monedhën Lekë.
6) Bashkëshortja Znj. Aida Bushati, shtesë 13 355 Euro në llogarinë bankare të një banke të nivelit të dytë si të ardhura nga puna kërkimore.
7) Bashkëshortja Znj. Aida Bushati, shtesë 444 000 Lekë në llogarinë bankare të një banke të nivelit të dytë si të ardhura nga punësimi si konsulente.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka