Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) E ardhura në vlerën 2 069 145 Lekë nga paga si Ministër për Europën dhe Punët e Jashtme dhe si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë.
2) Të ardhura në vlerën 747 500 Lekë nga puna kërkimore.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Znj. Bushati, të ardhura në vlerën 14 823.5 Euro nga punësimi si konsulente (Person fizik). E ardhura është depozituar në një llogari bankare.
2) Znj. Bushati, të ardhura në vlerën 1 703 725 Lekë nga punësimi si konsulente (Person fizik) dhe trajnime. E ardhura është depozituar në një llogari bankare.
3) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si trajnere dhe eksperte në Shkollën e Magjistratureës dhë Shkollën e Administratës Publike, shuma 79 507 Lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Llogari bankare e shtuar me të ardhurat nga paga si deputet dhe nga veprimtaria kërkimore, me gjendje 1 777 460 Lekë në 31.12.2019.
2) Llogari bankare pranë një banke të nivelit të dytë e shtuar me të ardhurat si rimbursime të biletës, me gjendje 2 180 Euro në 31.12.2019.
3) Bashkëshortja Znj. Aida Bushati, shtesë 39 922 Euro në llogarinë bankare si të ardhura nga shitja e një apartamenti sipas kontratës shit-blerje.
4) Bashkëshortja Znj. Aida Bushati, pakësuar me 30 000 Euro llogarinë bankare për likuidim e këstit të kontratës së sipërmarrjes (prenotim apartamenti).
5) Bashkëshortja Znj. Aida Bushati, shtuar me 8 139.05 Euro gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, si rezultat i konvertimit të fondeve të llogarisë në monedhën Lekë.
6) Bashkëshortja Znj. Aida Bushati, shtesë 13 355 Euro në llogarinë bankare të një banke të nivelit të dytë si të ardhura nga puna kërkimore.
7) Bashkëshortja Znj. Aida Bushati, shtesë 444 000 Lekë në llogarinë bankare të një banke të nivelit të dytë si të ardhura nga punësimi si konsulente.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka