Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 1 397 472 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Vlorë për vitin 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura në vlerën 203 500 Lekë nga paga dhe dietat si anëtar i Këshillit të Qarkut Vlorë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Suela Leli, të ardhura në vlerën 805 520 Lekë nga paga si mjeke në Spitalin Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë”.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtuar me 839 Lekë llogaria bankare e përdorur për transferta që lidhen me fushatën elektorale të deklaruara në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve.
2) Kartë krediti me shumë limit 300 000 Lekë e lidhur me llogarinë bankare të pikës Nr.1.
3) Pakësuar me 3 821 Euro llogaria rrjedhëse me gjendje minus 2 Euro në 31.12.2019. Fondet janë përdorur për likuidimin e detyrimit të kredisë bankare të subjektit për vitin 2019.
4) Shtuar me 12 200.33 Lekë llogaria bankare me burim të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Vlorë. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 121 730.89 Lekë.
5) Pakësuar me 62 418 Lekë llogaria bankare, gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 42 483.66 Lekë.
6) Llogari kursimi me gjendje të pandryshuar në shumën 1 043 919.73 Lekë.
7) Pakësuar me 253.97 Euro llogaria bankare gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 0 Euro.
8) Bashkëshortët kanë marrë kredi bankare në Mars 2007 në shumën 30 000 Euro, me afat 20 vjet, me normë interesi 6.15 % në vit dhe me këst mujor të principalit 232.76 Euro. Detyrimi i likuiduar për vitin 2019 është në shumën 2 793 Euro ndërsa gjendja e principalit të mbetur të pashlyer në 31.12.2019 është 16 254.54 Euro.
9) Bashkëshortja, Znj. Suela Leli, llogari bankare në monedhën Lekë, pa veprime për vitin 2019.
10) Bashkëshortja, Znj. Suela Leli, shtesë në llogarinë bankare në monedhën Lekë nga të ardhurat e pagës si mjeke pranë Spitalit Obstetrik Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë” për 2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 2 793 Euro si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në Mars 2007 në shumën 30 000 Euro.