Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 1 397 472 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Vlorë për vitin 2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura në vlerën 203 500 Lekë nga paga dhe dietat si anëtar i Këshillit të Qarkut Vlorë.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Suela Leli, të ardhura në vlerën 805 520 Lekë nga paga si mjeke në Spitalin Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë”.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Shtuar me 839 Lekë llogaria bankare e përdorur për transferta që lidhen me fushatën elektorale të deklaruara në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve.
2) Kartë krediti me shumë limit 300 000 Lekë e lidhur me llogarinë bankare të pikës Nr.1.
3) Pakësuar me 3 821 Euro llogaria rrjedhëse me gjendje minus 2 Euro në 31.12.2019. Fondet janë përdorur për likuidimin e detyrimit të kredisë bankare të subjektit për vitin 2019.
4) Shtuar me 12 200.33 Lekë llogaria bankare me burim të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Vlorë. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 121 730.89 Lekë.
5) Pakësuar me 62 418 Lekë llogaria bankare, gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 42 483.66 Lekë.
6) Llogari kursimi me gjendje të pandryshuar në shumën 1 043 919.73 Lekë.
7) Pakësuar me 253.97 Euro llogaria bankare gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 0 Euro.
8) Bashkëshortët kanë marrë kredi bankare në Mars 2007 në shumën 30 000 Euro, me afat 20 vjet, me normë interesi 6.15 % në vit dhe me këst mujor të principalit 232.76 Euro. Detyrimi i likuiduar për vitin 2019 është në shumën 2 793 Euro ndërsa gjendja e principalit të mbetur të pashlyer në 31.12.2019 është 16 254.54 Euro.
9) Bashkëshortja, Znj. Suela Leli, llogari bankare në monedhën Lekë, pa veprime për vitin 2019.
10) Bashkëshortja, Znj. Suela Leli, shtesë në llogarinë bankare në monedhën Lekë nga të ardhurat e pagës si mjeke pranë Spitalit Obstetrik Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë” për 2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 2 793 Euro si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në Mars 2007 në shumën 30 000 Euro.