Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto në vlerën 1 498 480 Lekë nga paga si Kryetar i Gjykatës së Apelit Gjirokastër për vitin 2017.
2) Të ardhura neto në vlerën 132 000 Lekë nga dietat si Kryetar i Gjykatës së Apelit Gjirokastër.
3) Të ardhura në vlerën 12 288 Lekë nga shpërblimet si ekspert për trajnimet e zhvilluar nga Shkolla e Magjistraturës pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura në vlerën 13 154.5 Lekë nga interesat bankare të depozitës pranë Alpha Bank për vitin 2017.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Mimoza Banushi, të ardhura neto në vlerën 506 139 Lekë nga paga si edukatore në ciklin parashkollor pranë kopshtit “Soros” në Gjirokastër.
2) Vajza, Znj. Marinela Banushi, të ardhura neto në vlerën 0.12 Euro nga interesat bankare të depozitës së kursimit të hapur pranë Intesa San Paolo e të deklaruar në vitet e kaluar.
3) Vajza, Znj. Marinela Banushi, të ardhura neto në vlerën 4.47 Lekë nga interesat bankare të depozitës së kursimit të hapur pranë Intesa San Paolo në 22.12.2017.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Bashkëshortët, shtesë 850 000 Lekë në gjendjen e mjeteve monetare cash me pjesë takuese 50% secili, si kursime të të ardhurave.
2) Llogari kursimi të hapur pranë ABI Bank me gjendje 11 167.66 Lekë, me burim të ardhura nga interesat bankare të depozitave të deklaruara në deklaratat e mëparshme.
3) Llogari rrjedhëse pranë NBG Bank me gjendje 52 645 Lekë në 31.12.2017.
4) Bashkëshortët, pakësuar më 4 385 Euro gjendjen e mjeteve monetare cash me pjesë takuese 50% secili, me burim të ardhura nga pagat e bashkëshortëve gjatë vitit 2017 dhe të përdorura për arsimin e vajzës. Fondet janë transferuar në bankën Intesa San Paolo në datë 20.09.2017.
5) Bashkëshortja, Znj. Mimoza Banushi, llogari rrjedhëse pranë ABI Bank me gjendje 13 562.18 Lekë në 31.12.2017.
6) Vajza, Znj. Marinela Banushi, depozitë bankare të hapur pranë Intesa San Paolo Bank në 22.12.2017 me gjendje 54 432 Lekë dhe me burim të ardhura nga mbyllja e llogarisë rrjedhëse të deklaruar në deklaratat e mëparshme.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 4 385 Euro për arsimimin e vajzës.