Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto në vlerën 1 529 718 Lekë nga paga, orët jashtë orarit, paga e 13-të, shpërblimet si gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
2) Të ardhura neto në vlerën 50 815 Lekë si ekspert lehtësues për vitin 2018 pranë Shkollës së Magjistraturës, Tiranë.
3) Të ardhura në vlerën 51 000 Lekë si anëtar i Dhomës së Zgjidhjes së Konflikteve pranë Federatës Shqiptare të Futbollit.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Enkeleida Hallunaj, të ardhura në vlerën 280 847 Lekë nga paga (shuma 230 847 Lekë) dhe nga pagesat e tjera (shuma 50 000 Lekë) si mjeke stomatologe pranë Autoritetit Shëndetësor Rajonal Tiranë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtuar me 99 990 Lekë llogari rrjedhëse e pagës pranë Raiffeisen Bank, gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 130 513 Lekë.
2) Llogari rrjedhëse në emër të vajzës me gjendje 103 494 Lekë në 31.12.2018.
3) Kartë krediti pranë Raiffeisen Bank, e cila për vitin 2018 nuk ka lëvizje llogarie.
4) Pakësuar me 6 449 Euro gjendja e depozitës bankare të dekaruar në deklaratat e mëparshme.
5) Llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga pagesat e FSHF-së, me gjendje 16 893 Lekë në 31.12.2018.
6) Llogari rrjedhëse me gjendje 0 Lekë në 31.12.2018.
7) Kredi bankare pranë Raiffeisen Bank për blerje apartamenti, marrë sipas kontratës datë 17.12.2005 në shumën 5 000 000 Lekë, me normë interesi 3%, me afat 300 muaj dhe me këst mujor 23 710.57 Lekë. Detyrimi i likuiduar në vitin 2018 është 284 526.84 Lekë ndërsa gjendja e mbetur e pashlyer e detyrimit është 2 864 332.07 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 284 526.84 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë sipas kontratës datë 17.12.2005 në vlerën 5 000 000 Lekë për blerje apartamenti.