Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si drejtor i shoqatës së Ujësjellës-Kanalizimeve sh.a, Vlorë, 895 392 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Klodiana Xhelili, të ardhura si pedagoge në shkollën jopublike “Aulona”, Vlorë, 410 392 lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Klodiana Xhelili, të ardhura nga biznesi privat si person fizik, 1 402 260 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në Raiffeisen Bank deri më 29.12.2017, shuma 36 671.93 lekë.
2) Hua sipas kontratës noteriale dt. 30.08.2017, shuma 16 000 euro.
3) Kredi bankare në shumën 20 000 euro me normë interesi 6 % në vit të indeksit LIBOR. Detyrimi i shlyer për periudhën janar-dhjetor 2017 është 7 785 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 4 149.46 euro.
4) Kredi bankare në shumën 40 000 euro me normë interesi 6 % në vit të indeksit LIBOR. Detyrimi i shlyer për periudhën janar-dhjetor 2017 është 46 116 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 26 155.09 euro.
5) Bashkëshortja, Znj. Klodiana Xhelili, gjendja e llogarisë bankare të pagës në Intesa Sanpaolo Bank më 31.12.2017 është 1 911.96 lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Klodiana Xhelili, gjendja e llogarisë bankare të biznesit në Intesa Sanpaolo Bank më 31.12.2017 është 0 lekë.
7) Bashkëshortja, Znj. Klodiana Xhelili, gjendja e depozitës bankare në Intesa Sanpaolo Bank më 31.12.2017 është 21 476.58 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Nuk ka