Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si drejtor i shoqatës së Ujësjellës-Kanalizimeve sh.a, Vlorë, 895 392 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Klodiana Xhelili, të ardhura si pedagoge në shkollën jopublike “Aulona”, Vlorë, 410 392 lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Klodiana Xhelili, të ardhura nga biznesi privat si person fizik, 1 402 260 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë bankare në Raiffeisen Bank deri më 29.12.2017, shuma 36 671.93 lekë.
2) Hua sipas kontratës noteriale dt. 30.08.2017, shuma 16 000 euro.
3) Kredi bankare në shumën 20 000 euro me normë interesi 6 % në vit të indeksit LIBOR. Detyrimi i shlyer për periudhën janar-dhjetor 2017 është 7 785 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 4 149.46 euro.
4) Kredi bankare në shumën 40 000 euro me normë interesi 6 % në vit të indeksit LIBOR. Detyrimi i shlyer për periudhën janar-dhjetor 2017 është 46 116 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 26 155.09 euro.
5) Bashkëshortja, Znj. Klodiana Xhelili, gjendja e llogarisë bankare të pagës në Intesa Sanpaolo Bank më 31.12.2017 është 1 911.96 lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Klodiana Xhelili, gjendja e llogarisë bankare të biznesit në Intesa Sanpaolo Bank më 31.12.2017 është 0 lekë.
7) Bashkëshortja, Znj. Klodiana Xhelili, gjendja e depozitës bankare në Intesa Sanpaolo Bank më 31.12.2017 është 21 476.58 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Nuk ka