Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 1499)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Elina KOMBI Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Pogradec - Prokuroria e Përgjithshme - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Pogradec - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
ELIO MAZREKU Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Elion MUSTAFAJ Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Durrës - Prokuroria e Rrethit Korçë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Vlorë
Eliora ELEZI Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Kruje
Elira KOKONA Sekretar i Përgjithshëm Ministria e Kulturës
Elisa SPIROPALI Deputet Legjislatura IX - Deputet Zgjedhje 2021 - Drejtor i Përgjithshme i Doganave - Këshilli i Ministrave PS mandati II - Këshilli i Ministrave PS mandati III Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave
Elisabeta GJONI Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë Banka e Shqipërisë
Elizabeta IMERAJ Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Shkodër - Prokuroria Krimeve të Rënda - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane
Eljo HYSKO Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Eloida GOXHI Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Berat - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Berat - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Berat - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës
Elona ALVORA Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Vlorë - Prokuroria Tiranë - Prokuroria Vlorë
Elona GJERGJANI Këshilltar Kolegji i Posacem Apelit
Elona HOXHA (GJEBREA) Deputet Legjislatura IX - Zv/ministër Kuvendi i Shqipërisë - Ministria e Punëve të Brendshme
Elona HOXHAJ Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Monitorimit, Agjencia e Prokurimit Publik Agjencia e Prokurimit Publik
Elona Lulo SINA Këshilltar Kolegji Posacem i Apelimit
Elona MIHALI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Vlore
Elona Selamet BUSHATI Këshilltar Komisioni i Pavarur i Kualifikimt
Elona SINA Këshilltar Kolegji i Posaçëm i Apelit
Elona STAVRI (TORO) Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Apelit - Gjykata e Shkallës së Parë, Tiranë
Elsa KAREÇI Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Kavajë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane
Elsa MIHA Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria Berat - Prokuroria Fier
Elsa TOSKA Anëtar i Gjykates Kushtetuese - Këshilltar Anëtar i Gjykates Kushtetuese - Gjykata Kushtetuese
Elsa ULLIRI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Tiranë
Elsion SADIKU Prokuror - Prokuror Prokuroria Korçë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Korçe
Elton ARBANA Kryebashkiak 2019-2023 Bashkia Shijak
Elton KACIDHJA Administrator Shoqëri Publike - Drejtor ekzekutiv Ujesjelles Kanalizime Tirane, UKT - Ndermarrja e Punetoreve te Qytetit nr 2, Bashkia Tirane
Elva MARGARITI Këshilli i Ministrave PS mandati II - Këshilli i Ministrave PS mandati III Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave
Elveta MURRA Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Elbasan
Elvin GOKAJ Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Apelit Shkoder - Prokuroria Mat - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës
Elvin LAKO Anëtar i Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve - Departamenti Juridik Kryeministria - Drejtor i Përgjithshëm - Drejtor i Përgjithshëm i DPPP  Komisioni Qendror I Zgjedhjeve - Kryeministria - Drejtoria e Pergjithshme e Pronesie Industriale - DPPP
Elvis ROSHI Kryebashkiak Bashkia Kavajë
Elvis ÇEFA Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë - Anëtar i Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve - Drejtor ekzekutiv - Inspektor - Këshilltar - Nënkryetar Këshilli i Lartë i Drejtësisë -  Komisioni Qendror I Zgjedhjeve - AKKP - Departamenti Kontrollit brendshëm Administr. dhe Antikorrup. Këshilli i Mistrave - Kabineti e Zv.Kryeministrit - KLD
Emilja KOLIQI Deputet Zgjedhje 2021 Kuvendi i Shqipërisë
Emiljano RULI Gjyqtar Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë
Emin BARÇI Administrator Shoqëri Publike - Drejtor ekzekutiv FAF sh.a - Agjencia e Trajtimit të Kredive (ATK)
Emiriana SAKO Drejtor ekzekutiv - Kryebashkiak 2019-2023 Drejtoria e Shërbimeve, Bashkia Durrës - Bashkia Durrës
Emli BEQIRAJ Zëvendës Drejtor Kolegji i Posacem Apelit
Emona MUÇI Gjyqtar Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pogradec
Emror KASAJ Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror Prokuroria Tiranë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër
Enada KAPLLANI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë