Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto nga paga dhe përfitimet të tjera financiare nga statusi i Deputet të Kuvendit të Shqipërisë, shuma 2 127 058 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura neto në vlerën 53 121.21 Lekë nga interesat e bonove të thesarit.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritTë ardhura mujore në vlerën 150 Euro nga mësimdhënia dhe publikime në gazeta dhe periodike të ndryshme.
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Enkeleda Shehi, të ardhura neto nga paga si pedagoge pranë Tirana Business University, për periudhën Nëntor-Dhjetor 2018, shuma 139 692 Lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Mbyllur llogaria rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë në Dhjetor 2018.
2) Gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 100 000 Lekë me burim të ardhurat nga paga.
3) Bashkëshortët kanë mbyllur në 17.05.2018, depozitën bankare 12 mujore që e kishin krijuar në 16.05.2011 në një bankë të nivelit të dytë me pjesë takuese 50% dhe me vlerë 10 100 Euro. Gjendja e depozitës është 11 408.13 Euro në datën 17.05.2018.
4) Bashkëshortja Znj. Enkeleda Shehi, gjendje 3.75 Euro të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë me të ardhura nga paga si pedagoge e jashtme në UET gjatë vitit 2009. Nga kjo llogari është bërë tërheqje vlera 520 Euro në datë 23.04.2018.
5) Bashkëshortja, Znj. Enkeleda Shehi, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 510.85 Euro plus gjendje 2 076.28 Euro të depozitës me afat 3 mujor në të njëjtën.
6) Bashkëshortja, Znj. Enkeleda Shehi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, me burim të ardhura nga paga si ish Drejtore e Përgjithshme e AMF-së deri në 16 Mars 2017 dhe si pedagoge pranë TBU-së që nga muaji Nëntor 2018, shuma 1 667 235.78 Lekë
7) Subjekti deklaron se familja zotëron prona në sasi të konsiderueshme, të cilat janë depozituar pranë Komisionit të Kthimit të Pronave. (Nuk jepet më shumë informacion për pronat).


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka