Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga dhe shpërblime, 1 652 461 lekë.
2) Të ardhura si ekspert lektor në konferencën e INFOCIP, 29 750 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, të ardhura nga paga si Ndihmëse Ligjore në Gjykatën e Lartë, 1 080 317 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion102%
Të tjera
1) Detyrime të papaguara në vlerën 1 100 000 lekë për hua pa interes marrë nga prindërit në vitin 2004 në shumën 1 500 000 lekë.
2) Detyrime të papaguara në vlerën 3 700 euro për hua pa interes marrë nga prindërit në Tetor 2015 për prenotim ap. banimi me sip. 139 m2 në Tiranë.
3) Kontratë porosie e datës 30.06.2016 për vend parkimi me sip. 27 m2, 7 000 euro, për të cilin është paguar kësti i I-rë 5 000 euro dhe është papaguar kësti i II-të 2 000 euro, pjesë e regjimit martesor.
4) Blerë më 04.05.2016 kuota në fond investimi me të ardhura nga maturimi i investimit në Bono Thesari, 3 600 000 lekë, pjesë e regjimit martesor.