Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe përfitimet në funksionin e deputetit, 2 760 666 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura nga qira njësi shërbimi me sip. 70 m2 sipas kontratës së datës 23.07.2015 me vlerë mujore neto 30 345 lekë dhe vlerë vjetore neto 364 140 lekë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Djali, Alsidi, të ardhura nga interesa bankare, 640 lekë.
2) Djali, Alsidi, të ardhura nga dividentë nga aksionet në shoqëri përmbarimore, 5 603 186 lekë.
3) Djali, Alsidi, të ardhura nga paga dhe shpërblime, 1 002 284 lekë.
4) Vajza, Suela, të ardhura nga paga dhe shpërblime, 930 805 lekë.
5) Vajza, Lediona, të ardhura nga paga dhe shpërblime, 675 295 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion113%
Të tjera
1) Hua pa interes marrë djalit Alsid Kamberi më 22.12.2012 dhe afat deri më 22.08.2022 për blerje ap. në Tiranë, total detyrimi financiar i pashlyer në vlerën 11 107 000 lekë.
2) Hua pa interes marrë djalit Alsid Kamberi më 11.06.2013 dhe afat deri më 11.06.2023 për blerje njësi shërbimi, total detyrimi financiar i pashlyer në vlerën 12 666 000 lekë.
3) Djali, Alsidi dhënë hua pa interes sipas deklaratë noteriale e datës 02.07.2015 në vlerën 20 000 euro, afat shlyerje 10 vjet, për të cilën më 31 dhjetor rezulton total vlera e pashlyer.
4) Djali, Alsidi dhënë bashkëshortes hua pa interes në vlerën 7 200 000 lekë dhe afat shlyerje 10 vjet.
5) Djali, Alsidi përfituar total vlerën prej 5 800 000 lekë te një huaje dhënë pa interes e me afat kthimi dy mujore.
6) Djali, Alsidi dhënë hua një shoqërie më 28.07.2016 në vlerën 50 000 euro, nga të cilat janë kthyer 16 000 euro më 24.08.2016 dhe 10 000 euro më 24.11.2016. Mbeten pa shlyer më 31 dhjetor vlera prej 24 000 euro.
7) Djali, Alsidi dhënë hua një shoqërie më 17.08.2016 në vlerën 1 500 000 lekë, e cila është kthyer më 07.12.2016.
8) Djali, Alsidi, shitur automjet më 14.11.2016 në vlerën 3 000 euro. Automjeti ishte blerë më 07.10.2016.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shlyer në vitin 2016 -285 532 lekë për një kredi për blerje objekt banimi 3-katësh marrë më 22.11.1999 me principal 5 000 000 lekë, me afat 25-vjeçar, normë interesi 3 %. Detyrimi I mbetur më 31 dhjetor është 2 274 468 lekë.
2) Djali, Alsidi shlyer më 30.11.2016 total detyrimi prej -2 206 000 lekë për një hua marrë më 18.10.2016.
3) Djali, Alsidi paguar më 05.02.2016 -9 000 euro për shlyerjen totale të një huaje marrë një shoqërie.
4) Djali, Alsidi paguar më 12.02.2016 -3 000 euro për shlyerjen totale të një huaje marrë një shoqërie.
5) Djali, Alsidi paguar më 12.02.2016 -3 000 euro për shlyerjen totale të një huaje marrë një shoqërie.
6) Djali, Alsidi paguar më 17.02.2016 -3 000 euro për shlyerjen totale të një huaje marrë një shoqërie.
7) Djali, Alsidi paguar më 18.02.2016 -3 000 euro për shlyerjen totale të një huaje marrë një shoqërie.
8) Djali, Alsidi paguar më 23.02.2016 -8 000 euro për shlyerjen totale të një huaje marrë një shoqërie.
9) Djali, Alsidi paguar më 12.07.2016 -5 000 euro për shlyerjen totale të një huaje marrë një shoqërie.
10) Djali, Alsidi paguar më 05.02.2016 -300 000 lekë për shlyerjen totale të një huaje marrë një shoqërie.
11) Djali, Alsidi paguar më 09.02.2016 -200 000 lekë për shlyerjen totale të një huaje marrë një shoqërie.