Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si Rektor i Universitetit të Tiranës, 2 780 788 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura si Anëtar i Këshillit Bashkiak Tiranë, 115 600 lekë.
2) Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Tiranë, 113 715 lekë.
3) Të ardhura si Anëtar i Komisioni i Vlerësimit të Titujve Akademik, 33 150 lekë.
4) Të ardhura si Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 2 119 272 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura nga interesa bankare nga depozita, 520 608 lekë, pjesë e regjimit martesor.
2) Të ardhura nga interesa bankare nga depozita, 291 475 lekë.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si punonjëse pranë ISSH, 615 887 lekë.
2) Vajza, të ardhura nga paga si pedagoge pranë Fakultetit të Ekonomisë, 805 888 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion215%
Të tjera
1) Gjendje e llogarisë së pagës, 618 lekë.
2) Gjendje e depozitës bankare, shtuar me 217 175 lekë.
3) Gjendje e llogari bankare, 59 261 lekë.
4) Gjendje e depozitës bankare, shtuar me 3 625 102 lekë.
5) Gjendje e depozitës bankare, pakësuar me 7 900 000 lekë.
6) Bashkëshortja, gjendje e depozitës bankare, shtuar me 303 433 lekë.
7) Bashkëshortja, gjendje e depozitës bankare, pakësuar me 6 000 000 lekë.
8) Bashkëshortja, gjendje e llogarisë së pagës, 32 020 lekë.
9) Vajza, gjendje e llogarisë së pagës, -64 526 lekë.
10) Gjendje e cash, pakësuar me 700 000 lekë.
11) Gjendje e cash, shtuar me 700 000 lekë.
12) Kontratë porosie për blerje ap.banimi me sip. 169.79 m2 përfshirë dy vende parkimi me çmim total 159 228 euro, nga të cilat janë paguar deri më 31.12.2015, 13 900 000 lekë dhe 5 000 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc
Nuk ka